Provincie zoekt vijf dorpen of wijken die energieneutraal willen worden

De provincie Groningen is op zoek naar vijf lokale initiatieven die zich bezighouden met energiebesparing of -opwekking. Deze moeten de komende jaren als voorbeeld dienen voor andere initiatieven, die dorpen of wijken in onze provincie helpen energieneutraal te maken. Om een goed beeld te krijgen van wat er nu al gebeurt rondom duurzame energie op lokaal niveau, en om de vijf energie-initiatieven te kiezen, organiseert de provincie op maandag 28 november in het provinciehuis een speciale netwerkbijeenkomst.

Programma energietransitie

Het energieneutraal maken van vijf dorpen of buurten is een van de ambities uit het programma Energietransitie. We willen als provincie graag aansluiten bij reeds bestaande initiatieven, van betrokken bewoners, bedrijven en gemeenten. Het is de bedoeling dat de vijf collectieven door ons verder worden begeleid bij hun projecten en dat de kennis en ervaring die we gezamenlijk opdoen, verder in onze provincie wordt verspreid. Op die manier hopen we meer energieneutrale dorpen of wijken in onze provincie te realiseren.

Waar en wanneer

De bijeenkomst vindt plaats van 17.00 tot 20.00 uur in de Statenzaal van het provinciehuis. Tijdens de avond kunnen de verschillende energie-initiatieven zich presenteren, maar ook met elkaar in contact komen. Na de bijeenkomst maken we bekend met welke vijf lokale energie-initiatieven we verder willen.

Aanmelden

Een aantal collectieven is al uitgenodigd door gedeputeerde Nienke Homan. Collectieven die nog geen uitnodiging hebben ontvangen kunnen zich aanmelden door het formulier onderaan deze pagina digitaal in te vullen en te mailen naar p.walma@provinciegroningen.nl. Het ingevulde formulier moet uiterlijk 21 november 2016 bij ons binnen zijn.