Provincie zoekt ondernemers die aan de slag willen met zilte landbouw

De provincie is op zoek naar twee of drie ondernemers in Noord-Groningen die daar aan de slag willen met zilte landbouw en aquacultuur (de teelt van bijvoorbeeld schaal- en schelpdieren en waterplanten). De aanbesteding hiervoor gaat op 7 februari van start en duurt tot en met 23 mei. Op 4 juli wordt bekend welke ondernemers met zilte landbouw aan de slag kunnen.

Pioniers

Zilte landbouw is onderdeel van het proefproject 'Dubbele Dijk'. Met dit project wil de provincie Groningen onderzoeken of in het gebied tussen twee dijken zilte teelt ontwikkeld kan worden, die winstgevend is. Daarom zoekt de provincie ondernemers en bedrijven die met de nodige ervaring en lef bereid zijn om vanaf 2021 maximaal twintig jaar lang in dit pioniersgebied te investeren in zilte teelt en/of mariene aquacultuur. Tussen beide dijken is ongeveer 8 hectare beschikbaar voor zilte teelt (droge gronden) en ongeveer 20 hectare voor aquacultuur.

Dubbele dijk

De zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl wordt over 12 kilometer versterkt om de veiligheid van de inwoners van Groningen te garanderen. De provincie Groningen heeft hier samen met het waterschap Noorderzijlvest een nieuwe, innovatieve dijk ontwikkeld: de Dubbele Dijk. Bij Bierum komt over een lengte van ongeveer 2.5 km een tweede dijk achter de zeedijk. Tussen beide dijken wordt getijdewater ingelaten. Het zuidelijke deel van dit gebied is bedoeld voor slib-invang en natuurontwikkeling. Het noordelijke gedeelte wordt met deze aanbesteding beschikbaar gesteld voor de teelt van zilte landbouw en aquacultuur. Zo ontstaat er een gebied met een veilige dijk dat tegelijkertijd goed is voor de natuur, landbouw en recreatie.

Eems-Dollard 2050

Het project Dubbele Dijk is een onderdeel van het Programma Eems-Dollard 2050, waarvan de provincie Groningen een van de partners is. Doel is om gezamenlijk te werken aan ecologische verbetering van de Eems-Dollard - door slib te onttrekken - en de balans met economische activiteiten in het gebied te verbeteren.