Provincie wil weten hoe Groningers natuur beleven

Hoe beleven Groningers natuur en landschap in de provincie? Onderzoeksbureau Aha! onderzoekt op dit moment in opdracht van de provincie Groningen de beleving van natuur, wat Groningers verstaan onder natuur en hoe zij betrokken willen worden bij natuur en landschap. De resultaten willen we gebruiken om meer met de natuur te doen, met en voor de Groningers.

 

Hoe beleven Groningers natuur en landschap in de provincie? Oderzoeksbureau Aha! onderzoekt op dit moment in opdracht van de provincie Groningen de beleving van natuur, wat Groningers verstaan onder natuur en hoe zij betrokken willen worden bij natuur en landschap. De resultaten willen we gebruiken om meer met de natuur te doen, met en voor de Groningers.

Onderzoek naar beleving

Gedeputeerde Henk Staghouwer: "Groningen is een natuurprovincie. Overal is groen dichtbij. We kunnen meer met natuur, en dan bedoel ik vooral voor en met onze inwoners. Dat draagt bij aan de leefbaarheid. Je kunt achter je bureau beleid maken, maar het gebeurt buiten. Met het onderzoek hopen we meer inzicht te krijgen wat Groningers met natuur hebben en hoe we natuur nog meer voor hen van betekenis kunnen laten zijn." 

Natuur voor en door inwoners

Zorgen voor een veerkrachtige natuur is sinds 2012 een kerntaak van de provincie. Het gaat om nieuwe natuur ontwikkelen en onderhouden. Een taak die eerder bij het Rijk lag. Daarom is afgelopen jaar gewerkt aan nieuw beleid dat binnenkort in Provinciale Staten wordt besproken. Het college van Gedeputeerde Staten stelt in het beleid dat natuur er vooral voor de mensen is; om ervan te genieten, deze te gebruiken en te beschermen. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om te kijken hoe we ons beleid kunnen uitvoeren samen met inwoners en ondernemers in onze provincie. Bovendien levert het onderzoek ons de zaken op die Groningers belangrijk vinden, zodat we die extra aandacht kunnen geven.

Enquête

Tot 21 mei 2013 leggen we een representatieve groep inwoners van Groningen een digitale enquête voor met vragen over de beleving van natuur en de betrokkenheid bij natuur en landschap.

Reageren op stellingen

Parallel aan dit onderzoek hebben alle Groningers de mogelijkheid zich uit te spreken aan de hand van een aantal stellingen. We zijn benieuwd naar de mening van Groningers die actief zijn en zich betrokken voelen bij de natuur in onze provincie, zoals leden, vrijwilligers en donateurs van natuur en landbouworganisaties. Maar we horen graag ook de mening anderen. Het stellingenformulier staat tot in ieder geval tot en met zondag 26 mei 2013 op onze eigen website en de websites van LTONoord en Staatsbosbeheer.