Provincie wil snelle internetverbinding in krimpregio's realiseren

Op maandag 11 februari heeft de provincie Groningen een bijeenkomst georganiseerd over hoe een snelle internetverbinding op het platteland mogelijk gemaakt kan worden. Op dit moment zijn grote delen van het platteland nog aangewezen op internetconnectie via de telefoonlijn, met een beperkte of zelfs ontoereikende capaciteit. Dit lijkt een groeiend probleem te worden, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

 

Op maandag 11 februari heeft de provincie Groningen een bijeenkomst georganiseerd over hoe een snelle internetverbinding op het platteland mogelijk gemaakt kan worden. Op dit moment zijn grote delen van het platteland nog aangewezen op internetconnectie via de telefoonlijn, met een beperkte of zelfs ontoereikende capaciteit. Dit lijkt een groeiend probleem te worden, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Tweedeling

Juist in de krimpgebieden waar de voorzieningen meer onder druk komen te staan door een dalende bevolking, is het belangrijk dat hier snel en betaalbaar internet beschikbaar is. Als internetaanbieders vooral gaan investeren in de rendabele gebieden, kan dat in de toekomst leiden tot een tweedeling in onze provincie: inwoners die wel en inwoners die niet beschikken over snel internet. Zonder gerichte actie zal dat de komende jaren niet veranderen. Deze situatie vormt een bedreiging voor de leefbaarheid op het platteland en de economische ontwikkeling in het landelijke gebied.

Rol provincie

Op de bijeenkomst waren gedeputeerde Marianne Besselink, bijzonder hoogleraar Plattelandsontwikkeling Dirk Strijker en enkele ICT-experts aanwezig. Er werden presentaties en workshops gehouden. Onder meer de rol van de provincie in het realiseren van een snelle internetverbinding, werd besproken.