Provincie wil scheepswerf Pattje geen vergunning verlenen

De provincie wil geen vergunning verlenen aan scheepswerf Pattje in Waterhuizen. De reden hiervoor is dat de werf niet kan voldoen aan de maximale grenswaarde voor piekgeluid. De provincie stelt voor om na de definitieve weigering het bedrijf drie maanden de tijd te geven om zijn werkzaamheden af te ronden. Tot en met die tijd kan de werf doorwerken onder door de provincie opgelegde gedoogvoorwaarden.

De provincie wil geen vergunning verlenen aan scheepswerf Pattje in Waterhuizen. De reden hiervoor is dat de werf niet kan voldoen aan de maximale grenswaarde voor piekgeluid. De provincie stelt voor om na de definitieve weigering het bedrijf drie maanden de tijd te geven om zijn werkzaamheden af te ronden. Tot en met die tijd kan de werf doorwerken onder door de provincie opgelegde gedoogvoorwaarden.

Intensief toezicht

Eind juni 2015 heeft de provincie in opdracht van de rechter besloten intensiever toezicht te houden op de werkzaamheden van de scheepswerf. Het doel hiervan was om gedurende een langere periode een reëel beeld te krijgen van het werk van de werf en de overlast die dit gaf. Vanaf eind juni is er tien keer per week aangekondigd en onaangekondigd milieutoezicht geweest. Bovendien heeft de provincie microfoons geplaatst om de geluidseffecten te meten en een geluidsonderzoek te laten uitvoeren. Uit de resultaten blijkt dat de provincie de aangevraagde vergunning moet weigeren.

Achtergrond

Pattje heeft in 2009 een vergunning aangevraagd voor de bouw van schepen op de werf in Waterhuizen. Dat het provinciebestuur nu pas aanstuurt op een weigering van de aanvraag, heeft met een aantal factoren te maken. Zo heeft zowel de provincie als Pattje zélf verschillende geluidsonderzoeken laten uitvoeren, waardoor er over en weer discussie ontstond over de juistheid van deze onderzoeken. Ook was het op enig moment onduidelijk welke overheid de aanvraag moest gaan behandelen; de provincie of de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Het bedrijf is ook nog samen met  beide overheden in onderhandeling geweest over het opkopen van de woningen van de omwonenden, om zo de overlast volledig weg te nemen.

Voorlopige beslissing

Het provinciebestuur heeft nu een voorlopige beslissing genomen om de vergunningaanvraag van Pattje te weigeren. Hierop kunnen belanghebbenden, het bedrijf en omwonenden een zienswijze indienen. Op basis van die zienswijzen zal de provincie een definitief besluit nemen over de toekomst van de werf.