Provincie wil onderzoek naar variant voor buizenzone langs N33

De provincie Groningen wil dat er een onderzoek komt naar de effecten van een eventuele buizenzone tussen de Eemshaven en Delfzijl langs de N33. Tijdens de inspraakprocedure voor het Milieueffect- en Landbouweffectrapport (MER en LER) van de drie eerder onderzochte tracés voor een buizenzone kwamen er veel verzoeken om ook een route voor een buizenzone langs de N33 te onderzoeken. De provincie heeft naar aanleiding van deze reacties de mogelijkheden van een aanleg langs de N33 onderzocht. Uit het nu uitgevoerde vooronderzoek blijkt dat het hier om een reëel alternatief gaat. De provincie verzoekt de Stichting Buizenzone Eemsdelta om het Milieueffect- en het Landbouweffectrapport en de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) aan te vullen met een onderzoek naar een tracé langs de N33.

De provincie Groningen wil dat er een onderzoek komt naar de effecten van een eventuele buizenzone tussen de Eemshaven en Delfzijl langs de N33. Tijdens de inspraakprocedure voor het Milieueffect- en Landbouweffectrapport (MER en LER) van de drie eerder onderzochte tracés voor een buizenzone kwamen er veel verzoeken om ook een route voor een buizenzone langs de N33 te onderzoeken. De provincie heeft naar aanleiding van deze reacties de mogelijkheden van een aanleg langs de N33 onderzocht. Uit het nu uitgevoerde vooronderzoek blijkt dat het hier om een reëel alternatief gaat. De provincie verzoekt de Stichting Buizenzone Eemsdelta om het Milieueffect- en het Landbouweffectrapport en de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) aan te vullen met een onderzoek naar een tracé langs de N33.

Drie routes

De Stichting Buizenzone Eemsdelta wil een buizenzone aanleggen tussen de Eemshaven en Oosterhorn bij Delfzijl. Voor drie tracés is al een Milieueffectrapport, een Landbouweffectrapport en een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse opgesteld. Het gaat om het Leermenstracé, het Holwierdetracé en het Eemstracé. Dit zijn de drie routes die in het Provinciaal Omgevingsplan (POP) staan gereserveerd voor een buizenzone. Aan de hand van het Milieueffectrapport en het Landbouweffectrapport voor de drie tracés uit het Provinciaal Omgevingsplan, en het vervolgonderzoek voor het nieuwe tracé langs de N33, kunnen Provinciale Staten een keuze maken welke het wordt.

Inloopavond

De provincie Groningen en de stichting Buizenzone Eemsdelta willen de omgeving graag informeren over de uitkomsten van het onderzoek en het verdere proces. Daarom organiseren wordt er op 26 juni van 19.30 uur tot 22.00 uur een inloopavond georganiseerd over dit onderwerp. De precieze locatie wordt nog bekend gemaakt. Tijdens de avond zijn medewerkers van de provincie, de stichting Buizenzone Eemsdelta en onderzoeksbureau Arcadis aanwezig om uitleg te geven over het onderzoek naar een tracé langs de N33.

Project

De stichting Buizenzone Eemsdelta, opgericht door Groningen Seaports en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), onderzoekt de mogelijkheden om een buizenzone aan te leggen tussen de Eemshaven en Delfzijl. De buizenzone is bedoeld om tussen beide bedrijventerreinen energie, gassen en vloeistoffen te kunnen uitwisselen.