Provincie wil met milieubeleidsplan overlast voorkomen

De provincie Groningen gaat strengere eisen stellen om milieuoverlast van bedrijven in de toekomst te voorkomen. Daarvoor is een integraal milieubeleidsplan opgesteld. Het plan vormt de basis voor het werk waar de Omgevingsdienst Groningen vanaf 1 november 2013 mee aan de slag gaat. In deze dienst gaan de provincie en de Groninger gemeenten samenwerken en zich bezighouden met vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening.

 

De provincie Groningen gaat strengere eisen stellen om milieuoverlast van bedrijven in de toekomst te voorkomen. Daarvoor is een integraal milieubeleidsplan opgesteld. Het plan vormt de basis voor het werk waar de Omgevingsdienst Groningen vanaf 1 november 2013 mee aan de slag gaat. In deze dienst gaan de provincie en de Groninger gemeenten samenwerken en zich bezighouden met vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening.

Geuroverlast

Het milieubeleidsplan moet zorgen voor een betere bescherming van de leefomgeving van mensen. Zo stelt de provincie strengere regels voor wat betreft geuroverlast. "Met het nieuwe milieubeleid geven we als provincie zowel ruimte aan innovatieve economische activiteiten als aan de bescherming van de leefomgeving van onze inwoners. Dat is winst voor ons allemaal. We geven hiermee een concrete vertaling van een brede wens in de samenleving", aldus gedeputeerde Mark Boumans.

Commissie De Ridder

Met het plan geeft de provincie invulling aan een van de aanbevelingen uit het rapport van de commissie De Ridder (2011). Daarin werd duidelijk dat de provincie vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu scherper moest uitvoeren. Het milieubeleidsplan wordt na de zomer met Provinciale Staten en maatschappelijke partners besproken.