Provincie wil met Groninger gemeenten om tafel over herindeling

De provincie Groningen is van plan om binnenkort bestuurlijk overleg te gaan voeren met de Groninger gemeenten over de vervolgstappen in het herindelingsproces. De afgelopen maanden hebben de meeste Groninger gemeenten nieuwe colleges gevormd en coalitieprogramma’s opgesteld. Hieruit blijkt dat een aantal gemeenten een gewijzigd standpunt heeft ingenomen. De provincie vindt het belangrijk dat er snel duidelijkheid ontstaat, omdat er een aantal grote maatschappelijke opgaven moet worden opgepakt in Groningen.

De provincie Groningen is van plan om binnenkort bestuurlijk overleg te gaan voeren met de Groninger gemeenten over de vervolgstappen in het herindelingsproces. De afgelopen maanden hebben de meeste Groninger gemeenten nieuwe colleges gevormd en coalitieprogramma’s opgesteld. Hieruit blijkt dat een aantal gemeenten een gewijzigd standpunt heeft ingenomen. De provincie vindt het belangrijk dat er snel duidelijkheid ontstaat, omdat er een aantal grote maatschappelijke opgaven moet worden opgepakt in Groningen.

Onvoldoende bestuurskracht

In 2006 bleek uit verschillende onderzoeken dat de bestuurskracht van een aantal gemeenten (zeker op termijn) onvoldoende was. Gemeenten gaven daarop aan samen te willen gaan werken in clusters. Deze samenwerking is door de gemeenten in 2012 geëvalueerd en bleek geen effectieve oplossing. De Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) en de provincie zijn vervolgens aan de slag gegaan met een vlekkenkaart en het ontwikkelen van een ontwerpvisie op het bestuur in de provincie Groningen. Daarna hebben de provincie en de VGG aan een visitatiecommissie gevraagd te kijken naar de indeling van onze provincie.

Herindeling noodzakelijk

De commissie heeft na gesprekken met gemeenten en maatschappelijke organisaties aangegeven dat herindeling van gemeenten in deze provincie noodzakelijk is. In het advies Grenzeloos Gunnen heeft de commissie aangegeven dat er een nieuwe indeling van zes gemeenten moet komen. Ook wordt er genoemd dat er veel aandacht moet zijn voor het betrekken van inwoners en dat de bestuurlijke cultuur in Groningen moet veranderen. De gemeenten zijn vervolgens met de uitwerking van het advies aan de slag gegaan.

Lees meer over de stand van zaken over de herindeling in de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van 20 mei of kijk in het dossier 'gemeentelijke herindeling'.