Provincie wil meer Groningers in beweging

Groningers moeten meer bewegen en sporten om gezonder te worden. Dat staat in het Uitvoeringsprogramma Sport- en Beweegvisie 2016-2019 van de provincie Groningen. In de komende jaren krijgen nog meer jongeren dan nu extra gymlessen van een professionele gymleraar. Ook mensen met een beperking moeten meer gaan sporten. Nu doet maar een op de drie mensen uit die groep aan sport. Daarnaast is er aandacht voor topsporters en sportevenementen. Het Huis voor de Sport Groningen heeft verschillende programma's om bewegen te stimuleren. Daarvoor krijgt de organisatie subsidie van de provincie Groningen.

Groningers moeten meer bewegen en sporten om gezonder te worden. Dat staat in het Uitvoeringsprogramma Sport- en Beweegvisie 2016-2019 van de provincie Groningen. In de komende jaren krijgen nog meer jongeren dan nu extra gymlessen van een professionele gymleraar. Ook mensen met een beperking moeten meer gaan sporten. Daarnaast is er aandacht voor topsporters en sportevenementen. Het Huis voor de Sport Groningen heeft verschillende programma's om bewegen te stimuleren. Daarvoor krijgt de organisatie subsidie van de provincie Groningen.  

Sportief Gezonde School

Het Huis van de Sport Groningen benadert mensen dicht bij huis om ze in beweging te krijgen. Dat gebeurt voornamelijk op school met het programma Sportief Gezonde School. Met dit programma krijgen scholieren informatie over een gezonde manier van leven en krijgen ze vijf keer in de week les over bewegen. Het programma bestond al in het basisonderwijs en wordt straks ook gegeven op de middelbare school en het mbo. Dit jaar nemen zo'n 1500 leerlingen op de basisschool deel aan dit programma. Komend jaar moet dit aantal verdubbeld zijn.

Sportplein Groningen

Voor kennis en informatie op het gebied van sport kunnen verenigingen en sporters terecht bij het Sportplein Groningen. In deze netwerkorganisatie houden organisaties uit de sport, het onderwijs en de overheid zich bezig met het stimuleren van sport en bewegen in onze provincie. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het geven van informatie op het gebied van sport en bewegen. De komende jaren gaat Sportplein Groningen nog meer samenwerken met gemeenten, het bedrijfsleven, de (on)georganiseerde sport en organisaties die zich bezighouden met cultuur, natuur en gezondheid.