Provincie wil meer afzet van biologische gewassen

Biologische boeren moeten meer mogelijkheden krijgen om hun gewassen te verwerken en verkopen. Dat heeft de provincie samen met zestien partijen uit de biologische sector afgesproken. Samen ondertekenden ze op 20 november hiervoor een convenant.

Afzet gewassen

Steeds meer boeren schakelen over op biologische landbouw. Voor boeren die de overstap maken is een belangrijke vraag wie hun gewassen gaat afnemen en verwerken. Veel afzet- en verwerkingspartijen zijn gevestigd in het midden en zuiden van Nederland. Hierdoor is het voor deze partijen vaak niet interessant om voor maar een beperkt aantal biologische gewassen zaken te doen met boeren in Groningen. Met het ondertekenen van het convenant zetten deze partijen zich actief in om voldoende biologische gewassen in Groningen te krijgen.

Concrete doelen

De biologische sector groeit jaarlijks en de provincie Groningen vindt het belangrijk om biologische landbouw te stimuleren. De ondertekenaars van het convenant hebben zichzelf concrete ambities en doelstellingen gesteld, die volgend jaar worden geĆ«valueerd. Doordat er veel akkerbouwers meedoen met het convenant, verwachten ze snel resultaat.