Provincie wil luchtapp voor geurhinder verder ontwikkelen

De provincie Groningen laat onderzoeken of de luchtapp die gebruikt is voor meldingen rondom industriegebied Oosterhorn in Delfzijl, verder ontwikkeld en breder ingezet kan worden. De app en het meetnet rond Oosterhorn waren onderdeel van een proef. Deze is geëvalueerd en het blijkt dat de app zorgt voor beter inzicht in geurhinder. Vooral omwonenden zijn erg te spreken over deze vorm van monitoring.

Proefproject

In juni 2018 is de provincie samen met andere partijen een proefproject begonnen met de luchtapp, om geurhinder te verminderen en een goed beeld krijgen van de overlast die mensen ervaren en eventuele gezondheidsrisico’s. Daarnaast is een meetnet geïnstalleerd om de luchtkwaliteit in en rond het industriegebied Oosterhorn te meten. Die metingen zijn zichtbaar in de luchtapp en dus voor alle deelnemers aan de proef toegankelijk.

Goede monitoring

De evaluatie liet zien dan de luchtapp een interessant monitoringsinstrument is. De app zorgt voor meer inzicht, maar niet voor een betere communicatie tussen bedrijven en omwonenden, zo blijkt. Bedrijven zien weinig meerwaarde in de luchtapp. Omwonenden zien juist graag dat de luchtapp uitgebreid wordt naar alle omliggende bedrijven. Daarnaast willen ze dat de luchtapp aangevuld wordt met andere hinderaspecten en dat je via de app ook formele klachten kunt indienen. Het meetnet wordt ook geëvalueerd. De resultaten hiervan verwachten we dit voorjaar.

Proef verlengd

Op 1 januari 2020 zou de proef met de app en het meetnet aanvankelijk stoppen, maar de evaluatie geeft aanleiding om naar een vervolg te kijken. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken heeft daarom opdracht gegeven voor een verkenning: is het haalbaar en wenselijk om de luchtapp te verbreden naar een app waarin je meerdere soorten milieuhinder kunt melden, ook formele klachten? En waarbij alle bedrijven meedoen? Om de verkenning te kunnen doen, gaan we verder met de luchtapp en het meetnet tot 1 juli 2020.