Provincie wil invloed op gebruik Groninger ondergrond

De provincie heeft dinsdag 27 januari haar Visie op de Ondergrond gepresenteerd. In de Visie geven wij onze mening over hoe en waarvoor de Groninger bodem gebruikt mag worden. De Visie bevat ook opvattingen over onderwerpen waar het Rijk over gaat, zoals het winnen van gas, zout of aardwarmte. De Visie moet onze positie ten opzichte van het Rijk duidelijk markeren.

De provincie heeft dinsdag 27 januari haar Visie op de Ondergrond gepresenteerd. In de Visie geven wij onze mening over hoe en waarvoor de Groninger bodem gebruikt mag worden. De Visie bevat ook opvattingen over onderwerpen waar het Rijk over gaat, zoals het winnen van gas, zout of aardwarmte. De Visie moet onze positie ten opzichte van het Rijk duidelijk markeren.

Structuurvisie Rijk

De rol van de provincie bij het gebruik van de ondergrond is het bewaken van de veiligheid en zorgen voor een goede ruimtelijke ordening. In onze visie gaan we ook in op de onderwerpen waar het Rijk over gaat: veiligheid, duurzaamheid, ondergrondse effecten en inpasbaarheid bij activiteiten. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ontwikkelt op dit moment een structuurvisie (STRONG) voor de ondergrond voor heel Nederland met eigen ambities. In februari start de zienswijzeprocedure voor deze Structuurvisie. We willen zoveel mogelijk van onze visie vastgelegd krijgen in STRONG.

Kansen benutten en nadelige gevolgen beperken

De bodem van de provincie Groningen wordt voor steeds meer doeleinden gebruikt. Dit gebruik biedt namelijk kansen voor onze provincie en ons land. Tegelijk merken we bijna dagelijks welke nadelige gevolgen het gebruik van de bodem kan hebben als we kijken naar de aardgaswinning. Doel van de Visie op de Ondergrond, die dinsdag 27 januari is vastgesteld, is kansen benutten en tegelijkertijd nadelige gevolgen zo klein mogelijk houden.

Mogelijkheden

In onze Visie op de Ondergrond geven we inzicht in de activiteiten die mogelijk zijn in de ondergrond. En welke locaties daarvoor geschikt zijn, zowel nu als in de toekomst. In de Visie staan ook instrumenten voor sturing en stimulering van ondergrondse activiteiten, zoals de winning van energie en de opslag in de ondergrond.