Provincie wil energiezuinige lichtmasten langs wegen

De provincie Groningen is van plan lichtmasten langs de gemeentelijke en provinciale wegen energiezuinig te maken. Het is een van de projecten uit het lichtmastenplan, dat onderdeel is van het Programma Energie 2012-2015. De prioriteit ligt bij het aanbrengen van energiezuinige verlichting langs wegen buiten de bebouwde kom. Deze en andere maatregelen in het plan zijn gericht op energiebesparing en duisternis op het platteland. Voor de uitvoering van het lichtmastenplan stelt de provincie 365.000,- euro beschikbaar. In het plan gaat het in totaal om 110.000 lichtmasten.

 

De provincie Groningen is van plan lichtmasten langs de gemeentelijke en provinciale wegen energiezuinig te maken. Het is een van de projecten uit het lichtmastenplan, dat onderdeel is van het Programma Energie 2012-2015. De prioriteit ligt bij het aanbrengen van energiezuinige verlichting langs wegen buiten de bebouwde kom. Deze en andere maatregelen in het plan zijn gericht op energiebesparing en duisternis op het platteland. Voor de uitvoering van het lichtmastenplan stelt de provincie 365.000,- euro beschikbaar. In het plan gaat het in totaal om 110.000 lichtmasten.

Energiebesparing en duisternis

Er kan veel energie en geld worden bespaard op de verouderde straatverlichting langs de gemeentelijke en provinciale wegen. Tegenwoordig zijn er nieuwe, meer energiezuinige, technieken beschikbaar. Ook hebben sommige gebieden behoefte aan meer duisternis. Zo is (teveel) licht niet goed voor de planten en dieren.

Samenwerking

De provincie gaat met overleggen met bewoners, weggebruikers en andere betrokkenen over de plannen en wil hierbij rekening houden met het gevoel van veiligheid en verkeersveiligheid. Voor de samenwerking en kennisuitwisseling met gemeenten is het Platform Openbare Verlichting opgericht.

Overige projecten

Het Provinciaal Lichtmastenplan bevat diverse projecten, zoals bijvoorbeeld

  • Aanmelden van Lauwersmeergebied als internationaal “Dark Sky Park”;
  • Deelnemen aan Light Challenge 2013;
  • Stimuleren uitvoering gemeentelijke plannen;
  • Onderzoek naar gedrag en acceptatie;
  • Ontwikkeling van een donkertekaart van de provincie.