Provincie wil dat medewerkers nog slimmer en groener gaan reizen

Groningen sluit zich als eerste provincie aan bij een coalitie van grote Nederlandse werkgevers die als doel heeft bij te dragen aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Dit kan bijvoorbeeld door medewerkers bewustere keuzes te laten maken over hoe zij naar en tijdens hun werk reizen. Namens de provincie ondertekent gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk woensdag 5 december de landelijke intentieverklaring om woon-werkverkeer en zakelijke kilometers te vergroenen.

Groen reizen

Provinciale medewerkers reizen al 'vrij groen'. Zo'n 85% van de werknemers gaat op de fiets of reist met het openbaar vervoer. Toch kan het groener denken wij, door nog vaker de fiets of het ov te pakken, meer elektrische bedrijfswagens te gebruiken of door anders te werken. Dit laatste kan bijvoorbeeld door te vergaderen via Skype, zodat medewerkers minder hoeven te reizen en geen CO2 produceren. Om medewerkers bewuster en groener te laten reizen is al een aantal pilots uitgevoerd, zoals de 'ov-probeerkaart' voor automobilisten, de 'fiets-naar- je-werkdag' en het beschikbaar stellen van fietskluizen op P+R-locaties in de provincie.

Sectortafel mobiliteit

De ervaringen uit deze pilots vormen de basis voor nieuw beleid en concrete maatregelen om als provincie een nog grotere bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Duurzaam reizen moet gewoner en gemakkelijker worden. De reductie van CO2-uitstoot door werknemers slimmer en groener te laten reizen is een van de maatregelen waar de zogeheten sectortafel mobiliteit werk van maakt. Aan deze tafel praten organisaties uit de mobiliteitssector over maatregelen die zij kunnen nemen om bij te dragen aan de doelen van het Klimaatakkoord. Groningen sluit zich als eerste provincie aan bij dit initiatief, wat past bij ons doel om te blijven werken aan innovatieve en duurzame mogelijkheden om de mobiliteit, infrastructuur en het onderhoud ervan slimmer en groener te maken.