Provincie wil dat kabinet 2,5 miljard uittrekt voor waterstof

Het nieuwe kabinet moet 2,5 miljard investeren in groene waterstof. Voor de periode 2021-2025 moet er serieus werk worden gemaakt van de productie, de opslag, het transport en het gebruik van waterstof. Dat staat in het zogeheten waterstofpact, dat op 4 maart werd gepresenteerd door de 'waterstofcoalitie', waar ook de provincie Groningen deel van uitmaakt.

Cruciale rol

De waterstofcoalitie, bestaande uit in totaal 38 overheden, netbeheerders, bedrijven, belangenorganisaties en kennisinstellingen, wijst op de belangrijke rol die waterstof kan spelen bij de verduurzaming van de Nederlandse industrie. "Waterstof is cruciaal in het nieuwe groene energiesysteem, als grondstof voor de industrie en als energiedrager", benadrukt gedeputeerde Nienke Homan. 

Veel draagvlak

Op basis van de verkiezingsprogramma's ziet de waterstofcoalitie tot haar tevredenheid dat er veel draagvlak is in de politiek. De coalitie hoopt dan ook dat in het nieuwe regeerakkoord ruimte is voor het waterstofpact. Daarmee willen de partijen dat er de komende jaren een goede basis wordt gelegd voor de productie, de opslag, het transport en het gebruik van waterstof, bijvoorbeeld door meer wind- en zonne-energie op te wekken en meer internationaal samen te werken. 

Koppositie

Ook moet de komende jaren de rol van Nederland in de Europese kopgroep worden verstevigd, als het gaat om waterstofproductie, vindt de coalitie. Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol legt uit: "Waterstof is cruciaal als verdienmodel voor Nederland, want door onze industrie snel en goed te verduurzamen behouden we onze koppositie".