Provincie wil commissie die veiligheid regio aardbevingen onderzoekt

Een commissie van wijzen is nodig om te kijken wat er voor het gebied met de aardbevingen in Noord-Groningen gedaan kan worden. Dat vindt het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Ook zegt het college het jammer te vinden dat er door het Rijk op korte termijn geen helderheid wordt gegegeven over aanpassingen in de gaswinning, om de kans op zwaardere aardbevingen te verkleinen.

 

Een commissie van wijzen is nodig om te kijken wat er voor het gebied met de aardbevingen in Noord-Groningen gedaan kan worden. Dat vindt het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Ook zegt het college het jammer te vinden dat er door het Rijk op korte termijn geen helderheid wordt gegegeven over aanpassingen in de gaswinning, om de kans op zwaardere aardbevingen te verkleinen.

Debat in de Tweede Kamer

Op 14 februari is in de Tweede Kamer gedebatteerd met minister van Economische Zaken Henk Kamp over de gevolgen van de gaswinning in de provincie. Door verschillende politieke partijen zijn moties ingediend om te zorgen dat er sneller duidelijkheid komt over de aanpak van de aardbevingen, veroorzaakt door het winnen van gas. De Tweede Kamer heeft vier moties aangenomen, namelijk:

  • Het verzoek aan de regering om de noodzakelijke technische en juridische voorzorgsmaatregelen te nemen, die nodig zijn om een eventueel besluit om minder gas te winnen snel uit te kunnen voeren.
  • Het verzoek aan de regering om een onafhankelijke ombudsfunctie te creĆ«ren, waar bewoners terecht kunnen met vragen en zorgen over de gasboringen en de daardoor ontstane schade.
  • Het opstellen van een visie waarin staat hoe het gas uit Groningen bijdraagt aan de duurzame energiedoelstellingen van het kabinet. 
  • Het verbeteren van de informatievoorziening.