Provincie wil bedrijventerreinen opknappen

De provincie Groningen investeert de komende jaren in het opknappen van verouderde bedrijventerreinen. Hiervoor is 9,2 miljoen euro beschikbaar. Dat staat in het provinciaal herstructureringsprogramma bedrijventerreinen (2010 - 2013) dat Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld.

De provincie Groningen investeert de komende jaren in het opknappen van verouderde bedrijventerreinen. Hiervoor is 9,2 miljoen euro beschikbaar. Dat staat in het provinciaal herstructureringsprogramma bedrijventerreinen (2010 - 2013) dat Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld.

Zorgvuldig omgaan met ruimte

De provincie Groningen hecht groot belang aan het opknappen van verouderde bedrijventerreinen. Herstructurering voorkomt dat er in open landschap nieuwe terreinen moeten worden aangelegd.

Het gaat om elf terreinen waar in overleg met de gemeenten voor gekozen is. De gemeenten voeren de herstructurering uit, in samenwerking met de provincie en het bedrijfsleven. In totaal is voor het herstructureringsplan een investering nodig van ca. 60 tot 80 miljoen euro. Het plan is onderdeel van het provinciale beleid zorgvuldig om te gaan met de beschikbare ruimte en te zorgen voor voldoende hoogwaardige bedrijventerreinen.  

Convenant Bedrijventerreinen 2010 - 2020

Met het herstructureringsplan geeft de provincie uitvoering aan het Convenant Bedrijventerreinen 2010 - 2020 dat provincie, rijk en gemeenten november 2009 hebben afgesloten. In dit convenant is afgesproken dat er landelijk in totaal 6.500 hectare verouderd bedrijventerrein wordt opgeknapt. Daarvan bevindt zich circa 455 hectare in de provincie Groningen, verdeeld over 40 terreinen.

De in regio's samenwerkende gemeenten, hebben aangegeven welke terreinen prioriteit krijgen. Van de elf terreinen zijn dat onder meer Netam-locatie in Leek, Hoendiep in Groningen, Meihuizenweg/Industrieweg in Veendam en Industrieweg in Zuidbroek. Een volledig overzicht van de terreinen vindt u in de brief  aan de Staten onderaan deze pagina.

Financiering

Voor de uitvoering van de provinciale herstructureringsprogramma draagt het rijk 4,6 miljoen euro bij. De provincie betaalt zelf 4,6 miljoen euro. Daarnaast zullen de gemeenten en het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage leveren. De totale kosten van het herstructureringsprogramma wordt geschat op ca. 60 tot 80 miljoen euro.