Provincie wil 13,6 miljoen in Groningen Airport Eelde investeren

De provincie Groningen is van plan 13,8 miljoen euro te investeren in Groningen Airport Eelde (GAE). Voor de komende tien jaar heeft de luchthaven in totaal 46 miljoen euro nodig om verder te groeien. Verwacht wordt dat ook de andere aandeelhouders, de provincie Drenthe en gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo, akkoord gaan met het investeringsplan. De bedoeling is verder dat bedrijven flink mee betalen.

Verbetering voorzieningen

Het geld is nodig voor onder meer verbetering van de brandweervoorziening, de passagiersterminal, de beveiliging en het in de markt zetten van nieuwe vliegroutes. De investering moet leiden tot 100.000 à 200.000 extra reizigers op GAE.

Garantstelling

Voor de uitvoering van de plannen moet het Rijk een nieuw Luchthavenbesluit nemen. Om voor het einde van het jaar hiervoor een aanvraag in te dienen is het noodzakelijk dat de vijf huidige aandeelhouders voor een periode van tien jaar garant staan voor het totale bedrag. Dit bedrag wordt uiteindelijk kleiner door bijdrage van 11,7 miljoen uit het bedrijfsleven (8,6 miljoen) en de NOM en Regio Groningen Assen. Met de bedrijven is afgesproken dat hun plannen en suggesties voor vijf jaar geheim blijven.

Nieuwe organisatie

Het nieuwe organisatiemodel, dat op 1 januari 2018 in werking moet zijn, gaat uit van de scheiding tussen een Luchthaven Ontwikkelingsmaatschappij (LOM) en een Luchthaven Exploitatiemaatschappij (LEM). Uit onderzoek blijkt dat dit organisatiemodel de meeste kansen biedt voor het succesvol aantrekken van een marktpartij voor de exploitatie van de luchthaven en voor een verdere groei van GAE.

Provinciale Staten nemen bij de behandeling van de Voorjaarsnota op 5 juli nog een besluit over het beschikbaar stellen van de 13,8 miljoen vanuit de provincie Groningen.