Provincie werkt samen met ondernemers aan verbetering toeristische routes

Er komt een nieuwe promotie- en marketingcampagne voor toerisme in Groningen. Hiermee wil de provincie Groningen haar imago op het gebied van toerisme verbeteren en meer toeristen trekken. Daarnaast komen er meer themaroutes, die langs hoogtepunten van het Groninger landschap en de Groninger cultuur leiden. Rode draad hierin is de verbinding met cultuur en landschap. Hierbij wordt intensief samengewerkt met toeristische ondernemers in onze provincie. Zij worden uitgedaagd om arrangementen te bedenken, die aansluiten bij de thema's.

Ontwikkeling routes

Samen met de Groninger gemeenten investeert de provincie in het versterken van toeristische routes. Het Routebureau Groningen ontwikkelt themaroutes voor fietsen, wandelen en varen. Door de hele provincie komen wandelknooppunten, het fietsknooppuntennetwerk wordt verbeterd en routes komen digitaal beschikbaar. De provincie investeert vooral in routes, waar toeristische ondernemers arrangementen bedenken die aansluiten bij de nieuwe marketingcampagne en de routes. Als hiervoor extra voorzieningen nodig zijn, zoals aanlegsteigers of bankjes, dan stelt de provincie hiervoor geld beschikbaar. De provincie heeft jaarlijks bijna 1 miljoen voor toerisme.

Uitvoeringsplan toerisme

De provincie Groningen wil meer toeristen naar Groningen trekken. Toeristen zijn goed voor de economie en de werkgelegenheid. Volgens de provincie kunnen het culturele erfgoed en het landschap meer voor het voetlicht gebracht worden. In april presenteerde de provincie de Toerismevisie 2016-2020. Nu is de visie uitgewerkt in een uitvoeringsplan.

Marketingcampagne

Marketing Groningen verzorgt de promotie- en marketingcampagne van onze provincie. De campagne wordt gefinancierd door de provincie Groningen, Groningen Promotie, de gemeente Groningen, de Economic Board Groningen en ondernemers. Marketing Groningen borduurt in de campagnes samen met de Verhalen van Groningen en culturele en landschappelijke organisaties voort op de slogan ‘Er gaat niets boven Groningen’.