Provincie werkt plannen trein Veendam-Stadskanaal verder uit

De provincie Groningen wil weer een trein laten rijden tussen Veendam en Stadskanaal. In de afgelopen jaren hebben de provincie, Arriva, Ballast Nedam en ProRail onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van deze lijn. De uitkomsten van die onderzoeken geven voldoende aanleiding om de plannen verder uit te werken. De spoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal is één van de projecten uit het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, de compensatiegelden voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn. Voor het project is 46 miljoen euro beschikbaar.

De provincie Groningen wil weer een trein laten rijden tussen Veendam en Stadskanaal. In de afgelopen jaren hebben de provincie, Arriva, Ballast Nedam en ProRail onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van deze lijn. De uitkomsten van die onderzoeken geven voldoende aanleiding om de plannen verder uit te werken. De spoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal is één van de projecten uit het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, de compensatiegelden voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn. Voor het project is 46 miljoen euro beschikbaar.

Varianten

Om een beter beeld te krijgen van de noodzakelijke kosten werken we twee varianten uit. De uitkomsten van de onderzoeken nemen we daarin mee. We kijken naar:

  • mogelijkheden binnen de dienstregeling en infrastructurele maatregelen, zoals de bruggen en duikers die in het spoor voorkomen, de maatregelen die genomen moeten worden voor geluid en de veiligheid.
  • de mogelijkheid om de spoorlijn Veendam-Stadskanaal onderdeel te laten zijn van de hoofdspoorweginfrastructuur. Een voordeel daarvan is dat ProRail dan verantwoordelijk wordt voor de kosten van beheer en onderhoud van de spoorlijn.
  • energiebesparende maatregelen, zoals de inzet van hybride treinen. Dit zijn treinen die op diesel rijden, maar de remenergie in de vorm van elektriciteit terugwinnen. Bijkomend voordeel hierbij is dat die treinen bij het vertrekken minder geluid maken.

Reizigersaantallen

Uit onderzoek blijkt dat dagelijks ongeveer 1200 reizigers van de trein tussen Veendam en Stadskanaal gebruik willen maken. Vanwege het grote succes van de trein van Groningen naar Veendam zou dit aantal nog wel eens hoger kunnen uitvallen.

Belang voor de regio

De provincie, de betrokken gemeenten, de STAR en de Agenda voor de Veenkoloniën vinden de spoorlijn een belangrijke stimulans voor leefbaarheid in de regio. Als er ook een verbinding met Emmen wordt aangelegd, verbetert ook de aansluiting met Zwolle.