Provincie werkt aan maatregelen aanpak coronacrisis

De provincie werkt aan een reeks maatregelen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken. Het gaat om maatregelen rondom onder meer ondersteuning van de regionale economie, verkeer en vervoer, landbouw, cultuur en toerisme. 

Eigen bedrijfsvoering

We willen de continu├»teit van de eigen bedrijfsvoering, dienstverlening en subsidieverstrekking waarborgen. Er wordt ondersteunend gewerkt met het Rijk, gemeenten, de Omgevingsdienst Groningen, de Veiligheidsregio Groningen, bedrijven en belangenorganisaties. We zijn daarnaast bezig een pool op te zetten van medewerkers die tijdelijk ingezet kunnen worden bij (zorg)organisaties, waar de nood nu aan de man is.  

Sneller betalen

Gedeputeerde Rijzebol legt uit: 'We helpen daar waar we kunnen, bijvoorbeeld door rekeningen die we binnenkrijgen sneller te betalen en stagnatie in vergunningverleningen te voorkomen. Als gemeenten ambtelijke steun nodig hebben, regelen wij die. We zijn in voortdurend overleg met het bedrijfsleven, de landbouw-, cultuur- en recreatiesector en houden stevig de vinger aan de pols.' 

Regionale economie

Een pakket van maatregelen moet inspelen op de constant veranderende situatie. Daarvoor is de provincie steeds in overleg met de verschillende partners, om maatwerk te kunnen leveren. Voor de regionale economie wordt goed gekeken naar de aard en omvang van de problemen, waar bedrijven en werknemers mee kampen. We monitoren of de afgekondigde maatregelen op rijksniveau effectief ten uitvoer komen. Als in de uitvoering bij ondernemers- en subsidieloketten capaciteitsproblemen ontstaan, kan de provincie mogelijk in personele zin bijspringen. 

Beheer en onderhoud

Bij verkeer en vervoer wordt - met de restricties die vanuit het RIVM gelden - gewerkt aan het beheer en onderhoud van de provinciale wegen. De brugbediening is aangepast, net als de dienstregeling in het openbaar vervoer. Het doel blijft wel ervoor te zorgen dat werknemers in vitale sectoren nog steeds snel en veilig op hun plaats van bestemming kunnen komen. 

Gezondheid belangrijkste

Rijzebol tot slot: 'Belangrijkste is en blijft de gezondheid van alle inwoners. De provincie ondersteunt alle afgekondigde richtlijnen vanuit het Rijk en roept iedereen op deze instructies strikt na te leven. En pas goed op elkaar.'