Provincie vóór samengaan gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

De provincie wil dat de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer per 1 januari 2019 samen een nieuwe gemeente gaan vormen. Daarom gaat het college van Gedeputeerde Staten de komende periode samen met de drie gemeenten een herindelingsontwerp voorbereiden. Het college heeft hiertoe besloten omdat onvoldoende is aangetoond dat Haren als zelfstandige gemeente in regionaal perspectief een duurzame en bestuurskrachtige toekomst heeft, met genoeg financiële armslag.

Initiatief

Eerder besloten de gemeenten Groningen en Ten Boer al om per 1 januari 2019 samen verder te gaan. De raden van beide gemeenten hebben aangegeven dat de gemeente Haren welkom is om hierbij aan te sluiten. De raad van Haren heeft zich echter al op 15 juni opnieuw uitgesproken vóór voortzetting van een zelfstandige gemeente Haren. Toch kan de provincie op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) en het Beleidskader gemeentelijke herindeling het initiatief nemen tot een herindelingsvoorstel.

Belang van de inwoners

Het college van Gedeputeerde Staten zet het belang van de inwoners voorop bij samenvoeging van de drie gemeenten. Uit de ‘Verkenning gemeentelijke herindeling Groningen, Haren en Ten Boer’ die de drie gemeenten hebben uitgevoerd, komt naar voren dat de nieuw te vormen gemeente haar inwoners meer bestuurskracht kan bieden en een nog sterkere motor zal zijn voor ontwikkeling op het gebied van economie en werkgelegenheid, cultuur, onderwijs en duurzaamheid. Bovendien heeft een nieuwe samengevoegde gemeente meer organisatiekracht en financiële armslag.

Samen met gemeenten

Het herindelingsontwerp, waar het college van Gedeputeerde Staten samen met de drie gemeenten mee aan de slag wil gaan, geeft een procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde herindeling. De eerdere ‘Verkenning’ vormt hiervoor een goede basis, vindt het college. Het college hecht aan een zorgvuldig proces, dat samen met de drie betrokken gemeenten wordt ingevuld en waarbij ook de bewoners worden betrokken.

Informatieavond

Op woensdag 13 juli 2016 organiseert de provincie samen met de gemeenten een informatieavond om de inwoners van Groningen, Haren en Ten Boer te informeren over het proces. Nog voor de vaststelling van het herindelingsontwerp zal in elke gemeente een bijeenkomst plaatsvinden om met de inwoners in gesprek te gaan over wat men belangrijk vindt voor de nieuwe gemeente. Burgernabijheid en voorzieningen voor de inwoners zullen belangrijke thema's zijn voor het proces, om te komen tot het herindelingsontwerp. Ook in het vervolgproces betrekken provincie en gemeenten samen de inwoners en maatschappelijke organisaties.

Hoe zien de vervolgstappen eruit? Bekijk de planning.