Provincie volgt SER-advies over gezond ouder worden op platteland

De provincie Groningen neemt het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland over hoe de zorg op het platteland toegankelijk en betaalbaar kan blijven. De SER adviseert een zogenoemde regiegroep samen te stellen met vertegenwoordigers van verschillende zorgorganisaties. Het advies is op verzoek van de provincie uitgebracht.

Nieuwe zorgconcepten met technologie

Het doel van de provincie is om mensen langer gezond thuis te laten wonen. Daarbij is het belangrijk om de zorg op het platteland toegankelijk en betaalbaar te houden, ondanks de toenemende vergrijzing, bezuinigingen en krimp. Hiervoor is meer preventie, maatwerk en zorg aan huis nodig en moeten nieuwe zorgconcepten met slimme technologie en systemen worden ontwikkeld. De eigen regie van de inwoner moet daarin centraal staan.

Maatwerkoplossingen

De provincie wil nu maatwerkoplossing ontwikkelen en testen op basis van concrete behoeften van de inwoners en deze daarna op grote schaal toepassen. De provincie wil dit samen doen met geïnteresseerde zorgaanbieders, bedrijven, gemeenten en financiers. Op advies van de SER stelt de provincie hiervoor een regiegroep samen.

Regiegroep

De regiegroep gaat bestaan uit onder andere zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten en bedrijven. Voorzitter wordt Folkert Kuipers, voormalig lid van de Raad van bestuur van het UMCG. De regiegroep gaat niet alleen een langetermijnvisie ontwikkelen, maar bedenkt ook initiatieven die nu meteen in de praktijk uitgetest kunnen worden. Zo moet er bijvoorbeeld één systeem komen voor de persoonlijke gezondheidsomgeving vanuit het perspectief van de patiënt en niet de zorginstelling.