Provincie verlengt en verruimt Groninger Energiepremie

De Groninger Energiepremie is verlengd tot 1 april 2015. Bovendien wordt de regeling verruimd. Tot 1 september kunnen woningeigenaren subsidie krijgen voor energiebesparing als ze drie of vier maatregelen uitvoeren. Na 1 september kunnen zij ook subsidie krijgen voor een of twee energiebesparende maatregelen. De verlenging en uitbreiding van de Groninger Energiepremie betekenen een investering van een half miljoen voor de provincie.

De Groninger Energiepremie is verlengd tot 1 april 2015. Bovendien wordt de regeling verruimd. Tot 1 september kunnen woningeigenaren subsidie krijgen voor energiebesparing als ze drie of vier maatregelen uitvoeren. Na 1 september kunnen zij ook subsidie krijgen voor een of twee energiebesparende maatregelen. De verlenging en uitbreiding van de Groninger Energiepremie betekenen een investering van een half miljoen voor de provincie.

Energiebesparende maatregelen

Energiebesparende maatregelen die in aanmerking komen voor een premie zijn het plaatsen van gevel-, vloer- en/of spouwmuurisolatie (met een hoge isolatiewaarde); HR++ glas; een zonneboiler met collector; een warmtepompboiler voor het verwarmen van tapwater (warmtepomp+warmteopslagvat) en een elektrische warmtepomp voor ruimteverwarming in combinatie met lagetemperatuurverwarming.

Energiecoach

De Energiecoach waar woningeigenaren een beroep op kunnen doen voor hulp bij het voorbereiden en indienen van een aanvraag blijft beschikbaar tot 1 april 2015. Wie vragen heeft of informatie wil kan terecht bij de Helpdesk van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. De SNNvoert de regeling uit voor de provincie.

Uitbreiding en verlenging

De Groninger Energiepremie is sinds april 2014 beschikbaar en is voor een deel gefinancierd met Europees geld. Europa stelde de eis dat er ten minste drie of vier maatregelen uitgevoerd moesten worden. De regeling zou stoppen op 1 september 2014. De belangstelling voor de regeling viel tegen. Uit reacties bleek dat drie of vier maatregelen voor woningeigenaren te veel zijn om in één keer uit te voeren. Daarom heeft de provincie besloten om de regeling met eigen geld uit te breiden, zodat eigenaren ook subsidie kunnen krijgen voor een of twee maatregelen. De looptijd van de subsidieregeling wordt verlengd tot 1 april 2015.