Provincie verleent subsidie aan 34 bewonersinitiatieven

Een kerstdiner voor eenzame ouderen in de stad Groningen, het behoud van Gockingaheem in Noordbroek, een dorpswinkel in Sauwerd en een beweegtuin in Uithuizermeeden. Het zijn een aantal voorbeelden van initiatieven van Groningers die bijdragen aan de leefbaarheid in hun omgeving. In totaal geeft de provincie ruim 283.000 euro subsidie aan 34 bewonersinitiatieven.

Kerstdiner voor ouderen

Een groep van 15 studenten heeft 400 euro subsidie gekregen voor het organiseren van een kerstdiner voor eenzame ouderen in de Oosterparkwijk in de stad Groningen. Het project van de dorpsadviesraad Noordbroek voor het behoud van Gockingaheem krijgt een bijdrage van 9.507 euro en is ook bestemd voor ouderen. Het gaat om betaalbare zorg voor de inwoners van Noordbroek en omgeving. Mensen die zorg nodig hebben, kunnen in zo Noordbroek blijven wonen. De dorpenco√∂peratie Reitdiep ontvangt 10.000 euro om de dorpswinkel in Sauwerd die in maart 2016 gesloten is, met hulp van vrijwilligers te heropenen. Verder gaat er 10.000 euro naar het project Beweegtuin De Mieden in Uithuizermeeden. In de tuin komen toestellen waarop jong en oud kunnen spelen en fitnessen.      

Veel belangstelling

Gedeputeerde Eelco Eikenaar is tevreden dat er zoveel belangstelling is voor deze subsidie. "Het is goed te merken dat veel mensen zelf iets doen waar in hun omgeving behoefte aan is, want dat weten de mensen zelf het beste. En als provincie ondersteunen wij dit soort initiatieven graag."

De provincie werkt op vele manieren aan de leefbaarheid, zodat het hier in Groningen goed wonen, werken en leven is. Als gevolg van de bevolkingsdaling en de aardbevingen neemt de druk op die leefbaarheid toe. Daarom investeren we de komende vier jaar 47 miljoen euro extra, via het uitvoeringsprogramma leefbaarheid. Voor bewonersinitiatieven is de komende vier jaar 2 miljoen euro beschikbaar.