Provincie vecht gaswinningsbesluit aan bij Raad van State

De provincie Groningen stapt naar de Raad van State om het definitieve gaswinningsbesluit van minister Henk Kamp van Economische Zaken aan te vechten. De minister bracht op 23 september naar buiten dat hij jaarlijks 24 miljard kubieke meter gas wil winnen. Wanneer er zich strenge winters voordoen mag de NAM zelfs tot 30 miljard kuub gas uit de grond halen.

Vijf jaar

Het is voorlopig de laatste kans voor overheden om bezwaar te maken tegen het gasbesluit. Het gasbesluit ligt voor de komende 5 jaar vast. Deze provincie vindt deze periode veel te lang. In vijf jaar kan er van alles gebeuren. De provincie wil dat de gaswinning de komende jaren verder omlaag gaat.

Evaluatiemoment

De PvdA heeft voorgesteld de gaswinning na een jaar te evalueren. Eelco Eikenaar:'We weten onvoldoende wat zo'n evaluatiemoment inhoudt. Bovendien hebben wij als regio formeel geen positie hierin. Wij willen dat de veiligheid van de Groningers maximaal wordt gewaarborgd en volgens mij vraagt dat om een gaswinningsniveau wat de komende jaren naar beneden gaat.'

Goede argumenten

De provincie heeft goede argumenten om bezwaar te maken bij de Raad van State en te bepleiten dat de gaswinning verder omlaag moet. De veiligheid van de inwoners is een factor die in het gaswinningsbesluit meegewogen moet worden. De minister gaat er in zijn gaswinningsbesluit vanuit dat met het versterken van woningen de gaswinning binnen vijf jaar op de veiligheidsnorm zit. De provincie ziet dat iedereen hard best doet, maar dat het tempo onvoldoende is.