Provincie trekt geld uit voor projecten energieonderwijs

Drie projecten van de onderwijsinstituten Energy Academy Europe (EAE) en Energy College krijgen in totaal ruim 4 ton subsidie van de provincie. In de projecten is aandacht voor de verdere ontwikkeling van energieonderzoek en -onderwijs. Met de bijdrage wil de provincie de energietransitie, die de komende jaren moet plaatsvinden, verder stimuleren.

Energysense

Het project Energysense van de Energy Academy Europe krijgt 135.000 euro en richt zich op huishoudelijk gebruik van energie en de manieren om gedrag te be├»nvloeden. In het project wordt een hoogwaardige en veilige ICT-infrastructuur gebouwd, die grootschalige data over energiegebruik en gedrag van de 10.000 deelnemende huishoudens breed beschikbaar maakt voor onderzoek en innovatie.

T-Shape-onderwijs

Om in 2022 3.000 studenten op te kunnen leiden met een certificaat van Energy Academy Europe moeten zij naast het reguliere onderwijs een interdisciplinaire specialisatie energie hebben gevolgd. Dit wordt een T-shaped-model genoemd. De Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen werken dit model verder uit in een project voor verschillende studies en vakgebieden.

Ik studeer energie

Naar het project 'ik studeer energie' van het Energy College gaat er 75.000 euro. Het doel hierbij is het verder ontwikkelen van energieonderwijs voor mbo-professionals in Noord-Nederland. Het Energy College wil doorgroeien naar een volwassen organisatie die ondersteuning biedt aan de ROC's en AOC's en die kan voldoen aan de vraag van het bedrijfsleven naar energieprofessionals.

Green Deal

De verlening van de subsidies komt voort uit de Green Deal. In de Green Deal hebben het Rijk en noordelijke overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven afspraken gemaakt over de uitvoering van duurzame plannen. Er is toen bepaald dat er geld beschikbaar komt om onderwijs en onderzoek van de Energy Academy Europe (wo/hbo) en het Energy College (mbo) extra te ondersteunen.