Provincie trekt 2,5 miljoen uit voor versterking detailhandel

De provincie gaat de detailhandel en kleinschalige horeca en diensten ondersteuning bieden. In totaal wordt 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Er komt een subsidieregeling om ondernemerschap en de beleving in winkelgebieden te stimuleren en een speciaal programma om ondernemers te begeleiden. De provincie wil met de investering bijdragen aan toekomstbestendige winkelgebieden, de regionale economie en de ruimtelijke kwaliteit van de dorpen en steden.

Retailagenda

De detailhandel heeft het de afgelopen jaren moeilijk gehad, door de toename van het internetwinkelen, de economische crisis en de bevolkingsdaling in bepaalde gebieden. Niet alle ondernemers hebben zich even makkelijk aan kunnen passen. De investering van de provincie is onderdeel van de landelijke retailagenda, die samen met andere provincies en het ministerie van Economische Zaken in 2016 is ondertekend.  Hiermee ondersteunt de provincie ondernemers en gemeenten op drie punten: de versterking van ondernemerschap, kennis- en visieontwikkeling en de uitvoering van deze visies. De maatregelen zijn tot stand gekomen op basis van een koopstromen-onderzoek en gesprekken met gemeenten en MKB Noord.

Programma

Samen met MKB Noord ontwikkelt de provincie de komende maanden een programma om zowel individuele ondernemers als het collectief te versterken. Dit gebeurt met aandacht voor de mogelijkheden die de digitale ontwikkeling biedt, zoals de inzet van social media. De ondernemers kunnen dit programma zelf vorm geven tijdens hiervoor georganiseerde bijeenkomsten. Ook worden er deskundigen ingeschakeld.

Subsidie

Op 1 september gaat de subsidieregeling retailagenda van start, bedoeld voor de detailhandel, kleinschalige horeca en diensten (zoals een reisbureau). Een toegankelijke subsidieregeling, bestemd voor de ontwikkeling van visies en de uitvoering ervan. Niet bestemd voor nieuwbouw, maar wel maatregelen in relatie tot de panden, zoals het verbeteren het aangezicht van een winkelpand.