Provincie trekt 1,4 miljoen uit om innovatie te stimuleren

De provincie trekt € 1,4 miljoen uit voor innovatie in het midden-en kleinbedrijf (mkb). Er komt een subsidieregeling voor ondernemers die aan de slag willen met de ontwikkeling van een nieuw product, maar eerst de haalbaarheid ervan willen onderzoeken. Ze kunnen tot 40% subsidie krijgen voor de kosten voor onafhankelijk innovatieadvies, loonkosten van werknemers en eigen uren, apparatuur en materiaal.

Samenwerken

Ook voor mkb'ers die onderling samenwerken aan innovatieve projecten komt er geld beschikbaar. Ondernemers kunnen subsidie krijgen tot 35% van de gemaakte kosten, voor bijvoorbeeld onafhankelijk advies, personeel en materiaal.

6 miljoen in totaal

Beide regelingen maken deel uit van het programma 'Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren' (MIT), waarvoor in totaal € 6 miljoen beschikbaar is gesteld vanuit het Rijk en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De regeling MIT Haalbaarheid is beschikbaar vanaf 20 april, de regeling MIT R&D Samenwerking vanaf 1 juni. Beide regelingen worden uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).