Provincie tevreden over evenementenbeleid afgelopen jaren

De provincie Groningen is tevreden met de resultaten van het evenementenbeleid van de afgelopen vier jaar. Alle evenementen van 2011 tot en met 2014 in de provincie zijn tegen het licht gehouden. De evenementen die wij ondersteunden trokken in totaal bijna 2,3 miljoen bezoekers. De evaluatie gebruiken we voor het opstellen van het evenementenprogramma 2016-2020.

De provincie Groningen is tevreden met de resultaten van het evenementenbeleid van de afgelopen vier jaar. Alle evenementen van 2011 tot en met 2014 in de provincie zijn tegen het licht gehouden. De evenementen die wij ondersteunden trokken in totaal bijna 2,3 miljoen bezoekers. De evaluatie gebruiken we voor het opstellen van het evenementenprogramma 2016-2020.

Veel aanvragen

Uit onze evaluatie blijkt dat in de afgelopen vier jaar veel en vaak subsidie is aangevraagd. Vanwege het beperkte budget moesten we streng zijn in de beoordeling. 219 organisaties vroegen in totaal ruim 3.565.00 euro aan, terwijl er maar ruim 1.873.000 euro te verdelen was. We hebben in 122 gevallen subsidie verleend en 97 aanvragen geweigerd.

Ruimte voor nieuwe evenementen

Zes organisaties kregen vier jaar lang een subsidie voor het organiseren van een evenement waaronder de 4 Mijl van Groningen, de Tocht om de Noord en de ZomerJazzFietstour. De overige evenementen kregen maximaal drie keer achter elkaar subsidie. Mede dankzij deze strenge voorwaarde bleef er wel jaarlijks ruimte over voor nieuwe evenementen die nog niet eerder geld kregen uit het provinciale evenementenbudget. In 2011 waren dat er 17, in 2012 10, in 2013 14 en in 2014 kregen 15 nieuwe evenementen van ons een bijdrage.

Verdeling stad-ommeland

Van het totale budget is 898.000 euro verleend aan 39 evenementen in de stad Groningen en 976.400 euro aan 75 evenementen in de provincie. De evenementen in de stad zijn grotere evenementen, die ook meer budget vragen. Sinds 2012 besteden we minder budget aan evenementen in de provincie. Dit heeft verschillende verklaringen: de gemeente Groningen voert de laatste jaren actief beleid om grootschalige eenmalige evenementen naar Groningen te halen en de kleinere gemeenten hebben hier juist steeds minder of geen budget voor.

Doel evenementenbeleid

Wij ondersteunen evenementen die de sterke en aantrekkelijke kanten van Groningen benadrukken en veel publiciteit trekken. Evenementen zijn van belang voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van onze provincie.

Het nieuwe evenementenprogramma voor de periode 2016-2020 wordt in september 2015 aangeboden aan Provinciale Staten.