Provincie subsidieert bouwende boeren met oog voor landschap

Vijf Groninger boeren krijgen subsidie van de provincie Groningen om een schuur of stal te bouwen met de hulp van een architect. De subsidie is verleend vanuit het project 'agrarisch landschappelijk bouwen', een initiatief van de agrarische natuurvereniging Wierde en Dijk. Het gaat om boerenbedrijven gevestigd in Hornhuizen, Rottum, Leens, Kloosterburen en Oosterwijtwerd.

Landschappelijke meerwaarde

De vereniging Wierde en Dijk constateert dat het Groninger landschap wordt aangetast door 'standaard' schuren en stallen uit de catalogus. Een architect betrekken bij de bouw van schuren en stallen kan zorgen voor landschappelijke meerwaarde. Door bijvoorbeeld goed te kijken naar kleur- en materiaalgebruik kan het ontwerp van een schuur of stal al verbeterd worden.

Ligging

Om bewuste keuzes bij de bouw van schuren en stallen te stimuleren, geeft de provincie als proef de vijf agrariĆ«rs elk een bedrag van 31.000 euro om hun bouwplan onder begeleiding van een architect te maken. De vijf boerenbedrijven zijn onder andere geselecteerd op landschappelijke ligging, belevingswaarde en zichtbaarheid.

Visitekaartje

"De provincie vindt het erg belangrijk dat de identiteit van het Groninger landschap overeind blijft", aldus gedeputeerde Henk Staghouwer. "Door bij nieuwbouw of verbouw van boerderijen niet alleen rekening te houden met hun functie maar ook met cultuurhistorie en landschap, worden deze bedrijven het visitekaartje van het Groninger landschap."