Provincie stimuleert gebruik zonne-energie onder medewerkers

Medewerkers van de provincie Groningen kunnen vanaf vandaag zowel zonnepanelen kopen als huren via het project Samen Zon. Ook familie, vrienden en kennissen van medewerkers kunnen gebruik maken van de regeling, evenals Statenleden. In het project werkt de provincie samen met het bedrijf Solease.

Medewerkers van de provincie Groningen kunnen vanaf vandaag zowel zonnepanelen kopen als huren via het project Samen Zon. Ook familie, vrienden en kennissen van medewerkers kunnen gebruik maken van de regeling, evenals Statenleden. In het project werkt de provincie samen met het bedrijf Solease.

Collectieve inkoop van zonnepanelen

Met het project Samen Zon biedt de provincie medewerkers, vrienden, kennissen, familie en Statenleden de mogelijkheid om via Solease door collectieve inkoop zonnepanelen aan te schaffen voor een aantrekkelijke prijs. Daarnaast kunnen er via Solease zonnepanelen gehuurd worden. Hierdoor kunnen ook mensen die niet kunnen of willen investeren overstappen op zonne-energie. Door de regeling ook voor familie, kennissen en vrienden van medewerkers open te stellen, hoopt de provincie met de regeling het gebruik van duurzame energie verder te stimuleren. Voor de installatie maakt Solease gebruik van lokale installateurs.

Zelf energie opwekken

Verduurzaming van de economie is een van de belangrijke aandachtspunten in het beleid van de provincie Groningen. Er is al een aantal projecten ontwikkeld dat het besparen en zelf opwekken van energie makkelijker en aantrekkelijker maakt. Denk aan de Duurzaamheidslening met een zeer lage rente, of de Groninger Energiepremie, een subsidieregeling voor een aantal energiebesparende maatregelen. Op www.zonatlas.nl is te zien of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen wanneer u in de provincie Groningen woont.