Provincie stimuleert duurzaam en innovatief werken aan de weg

De provincie Groningen gaat aannemers stimuleren om bij projecten op het gebied van weg- en waterbouw duurzaam en innovatief te werken. Hiervoor heeft de provincie op maandag 10 februari de Green Deal Duurzaam GWW getekend. De Green Deal Duurzaam GWW is een bekrachtiging van de samenwerking tussen overheden, marktpartijen en kennisinstituten.

De provincie Groningen gaat aannemers stimuleren om bij projecten op het gebied van weg- en waterbouw duurzaam en innovatief te werken. Hiervoor heeft de provincie op maandag 10 februari de Green Deal Duurzaam GWW getekend. De Green Deal Duurzaam GWW is een bekrachtiging van de samenwerking tussen overheden, marktpartijen en kennisinstituten.

Vijf projecten

Het samenwerkingsverband Duurzaam GWW heeft werkmethoden ontwikkeld, waarmee het voor het bedrijfsleven gemakkelijker wordt gemaakt om duurzaam en innovatief te werken bij projecten die te maken hebben met weg- en waterbouw. Om ervaring op te doen met deze werkmethoden kiest de provincie dit jaar vijf projecten uit. Vanaf volgend jaar gaan we standaard met deze methoden werken.

Green Deal

Eerder tekenden partijen als de rijksoverheid, ProRail, een aantal gemeenten en provincies en Bouwend Nederland al de overeenkomst. Op 10 februari zetten naast de provincie Groningen ook de provincies Drenthe, Flevoland en Noord- en Zuid-Holland hun handtekening.