Provincie steunt uitbreiding Bedumer vestiging FrieslandCampina

Zuivelfabrikant FrieslandCampina is van plan de vestiging in Bedum uit te breiden. Dit levert naar schatting directe werkgelegenheid op voor minstens honderd mensen. De provincie Groningen en gemeente Bedum steunen het plan en hebben op 13 maart een intentieovereenkomst getekend, die de weg vrijmaakt voor de uitbreiding van de vestiging.

Zuivelfabrikant FrieslandCampina is van plan de vestiging in Bedum uit te breiden. Dit levert naar schatting directe werkgelegenheid op voor minstens honderd mensen. De provincie Groningen en gemeente Bedum steunen het plan en hebben op 13 maart een intentieovereenkomst getekend, die de weg vrijmaakt voor de uitbreiding van de vestiging.

Meer melk

Binnenkort vervalt voor veeboeren het melkquotum, het recht om een bepaalde hoeveelheid koeienmelk te produceren. FrieslandCampina denkt daarom dat op termijn de productiecapaciteit moet worden uitgebreid. De vestiging in Bedum is daarvoor in beeld.

Nieuwe banen

De provincie en gemeente staan positief tegen een uitbreiding van het bedrijf. Er komen immers nieuwe banen vrij, waarmee de economie versterkt wordt. In de overeenkomst geven de provincie en gemeente dan ook aan mee te zullen werken aan de (planologische) maatregelen die nodig zijn voor de toekomstige uitbreiding van FrieslandCampina.

Compacte uitbreiding

Het bedrijf wil dat de uitbreiding zo compact mogelijk is. Dit onder meer om voedselhygiĆ«nische redenen. FrieslandCampina wil het leidingstelsel op het terrein zo kort mogelijk houden. Daarnaast kan het bedrijf dan de interne logistiek beter regelen, terwijl ook  de impact op de omgeving zo beperkt mogelijk blijft.

Boterdiep verlegd

Om een compacte vestiging mogelijk te maken zal het Boterdiep verlegd moeten worden. De waterloop komt dan aan de oostkant om het fabrieksterrein heen te lopen. Die mogelijke verlegging kan in principe op steun rekenen van de provincie, de gemeente en het waterschap. Zorgvuldige landschappelijke inpassing is hierbij van belang. De omwonenden zullen op de hoogte gehouden worden over de verdere uitwerking van de plannen. De gemeente Bedum zal de komende tijd onder andere een aantal informatiebijeenkomsten organiseren.