Provincie steunt stimuleringsprogramma Economic Board

De provincie Groningen is van plan 32,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het stimuleringsprogramma van de Economic Board. Deze raad houdt zich bezig met de economische versterking van het aardbevingsgebied en is voortgekomen uit de afspraken die de overheden en de NAM in januari 2014 hebben gemaakt. Het voorstel wordt begin 2015 behandeld door Provinciale Staten.

De provincie Groningen is van plan 32,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het stimuleringsprogramma van de Economic Board. Deze raad houdt zich bezig met de economische versterking van het aardbevingsgebied en is voortgekomen uit de afspraken die de overheden en de NAM in januari 2014 hebben gemaakt. Het voorstel wordt begin 2015 behandeld door Provinciale Staten.

Economische maatregelen

De Economic Board gaat werken aan de groei van toekomstbestendige werkgelegenheid, bedrijvigheid en het bruto regionaal product in het aardbevingsgebied. De komende jaren wordt geïnvesteerd in onder andere de kwaliteit van het ondernemerschap, een goed financieringsklimaat en de versterking van krachtige bedrijvennetwerken, sectoren en clusters.

NAM

In september van dit jaar is de Economic Board onder leiding van voorzitter Sieger Dijkstra aan de slag gegaan met het economische stimuleringsprogramma. De Dialoogtafel heeft begin december ingestemd met de plannen. Daarop heeft de NAM 65 miljoen euro beschikbaar gesteld, zoals afgesproken in het akkoord 'Vertrouwen van herstel en herstel van vertrouwen' van 17 januari 2014.

97,5 miljoen euro

Omdat het budgetrecht voor provinciaal geld bij de leden van Provinciale Staten ligt, hebben zij van het college van Gedeputeerde Staten een voorstel ontvangen om de 32,5 miljoen euro ter beschikking te stellen. Als Provinciale Staten akkoord gaan met het voorstel is er voor de komende vijf jaar 97,5 miljoen euro beschikbaar.

Het is de bedoeling dat het voorstel op 14 januari 2015 besproken wordt in de commissie Mobiliteit, Economie en Energie en op 4 februari in Provinciale Staten.