Provincie steunt scholencompetitie Energy Challenges

Er gaat een bijdrage van 75.000 euro naar de Energy Challenges voor het schooljaar 2014-2015. Bij de Energy Challenges worden leerlingen van verschillende basisscholen en middelbare scholen uitgedaagd om slim met energie om te gaan. Het doel is om de kennis over energie onder leerlingen te vergroten en schoolgebouwen energiezuiniger te maken. Op 16 januari gaan de Energy Challenges 2014-2015 in Groningen officieel van start.

Er gaat een bijdrage van 75.000 euro naar de Energy Challenges voor het schooljaar 2014-2015. Bij de Energy Challenges worden leerlingen van verschillende basisscholen en middelbare scholen uitgedaagd om slim met energie om te gaan. Het doel is om de kennis over energie onder leerlingen te vergroten en schoolgebouwen energiezuiniger te maken. Op 16 januari gaan de Energy Challenges 2014-2015 in Groningen officieel van start.

Opleiding in energie

Met de Energy Challenges Groningen worden dit schooljaar 23 scholen bereikt met in totaal zo'n 7000-7500 scholieren. Naast het vergroten van kennis over energie en klimaat moeten de Energy Challenges enthousiasme en begrip kweken onder jongeren voor het belang van energiebesparing en de overgang naar duurzame energie. De stichting hoopt dat door de Energy Challenges meer leerlingen kiezen voor een opleiding in de energie en de techniek.

Financiering

Scholen die meedoen aan de Energy Challenges realiseren een gemiddelde besparing van 15 procent op de energierekening. De helft van de besparing storten ze in een fonds. Hieruit worden de directe kosten voor de Energy Challenges betaald. Omdat de Energy Challenges nog maar kort bestaan zijn nu nog bijdragen nodig van partijen zoals gemeenten, Gasterra, GasUnie, Energy Valley Topclub en de Hanzehogeschool Groningen. Om de editie 2014-2015 mede mogelijk te maken betaalt de provincie een subsidie van 75.000 euro. De totale begroting van deze editie is ruim 208.000.

Energy Challenges groeit

De Energy Challenges ziin in de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid in Noord-Nederland; sinds het schooljaar 2011-2012 van 2 scholen, naar 8 scholen in 2012-2013, naar 50 scholen in 2013-2014, naar ruim 100 scholen in 2014-2015. Sinds eind 2013 is de Stichting Energy Challenges in het leven geroepen om de landelijke uitrol van het project te co√∂rdineren met als doel de Energy Challenges op alle scholen in Nederland te organiseren.