Provincie steunt project om graanopbrengst in Oldambt te vergroten

De provincie Groningen draagt 52.974 euro bij aan het project Graanacademie 'Graan Groningen' voor de resterende periode 2016-2017 en 2017-2018. De subsidie is bestemd voor kennisontwikkeling en kennisuitwisseling om de opbrengst van de graanteelt in het Oldambt te verhogen.

Hoe kan de opbrengst van de graanteelt in het Oldambt worden verhoogd? Dat moet het project Graan Groningen van de Graanacademie uitwijzen. In dit project wordt de kennis over graan verder ontwikkeld en gaan landbouwbedrijven in het gebied deze kennis onderling uitwisselen. De provincie Groningen draagt bijna 53.000 euro bij aan het project, voor de komende twee jaar.

Graanteelt

De graanteelt heeft een belangrijke plek in de Groninger akkerbouw. Met name het Oldambt wordt gezien als hét graantelend gebied van Nederland. Vanwege de grondsoort is de graanteelt ook een van de weinige teeltmogelijkheden voor de ongeveer 500 landbouwbedrijven in dit gebied. Gezamenlijk telen deze bedrijven 25.000 hectare graan. Innovatie (kennisontwikkeling) en kennisuitwisseling zijn voor deze bedrijven noodzakelijk. Het doel van de Graanacademie is om met minder kosten de opbrengst in de graanteelt te verbeteren, om zo de landbouwbedrijven economisch en duurzaam te laten blijven.

Initiatiefnemers

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA), DLV Plant en graantelers uit het Oldambt zijn begin 2016 met de Graanacademie gestart. De Graanacademie werkt op basis van kennisvragen uit de praktijk. Bij het oplossen van deze vragen worden naast experts uit de praktijk en regionale onderzoekers, ook studenten betrokken. De coördinatie van de Graanacademie is in handen van SPNA en Delphy  (voorheen DLV Plant).