Provincie steunt platform voor ontwikkeling arbeidsmarkt

De stichting Noordelijke ProductiviteitsAlliantie (NPAL) krijgt een bijdrage van de provincie voor de oprichting van het IndustriepleinNoord (IPN), een platform voor diverse ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Noord-Nederland. Met het platform willen vijftien bedrijven, verenigd in de NPAL, onder andere de werkgelegenheid in de noordelijke industrie behouden.

De stichting Noordelijke ProductiviteitsAlliantie (NPAL) krijgt een bijdrage van de provincie voor de oprichting van het IndustriepleinNoord (IPN), een platform voor diverse ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Noord-Nederland. Met het platform willen vijftien bedrijven, verenigd in de NPAL, onder andere de werkgelegenheid in de noordelijke industrie behouden.

Platform

IndustriepleinNoord (IPN) richt zich onder meer op kennisuitwisseling,  samenwerking met het onderwijs en kennisinstellingen, strategische personeelsplanning en onderlinge mobiliteit van werknemers. In de toekomst zal het tekort aan goed opgeleid personeel alleen maar toenemen, omdat het aantal jongeren afneemt en het aantal ouderen toeneemt (vergrijzing). Het platform is een initiatief van vijftien bedrijven. Het project loopt van 1 april 2015 tot 1 april 2016. 

Website

De problemen op de arbeidsmarkt worden stap voor stap aangepakt. IndustriepleinNoord begint met een website met informatie van en voor de noordelijke industrie. Vervolgens wordt de site uitgebreid met een zogenaamd marktplein met informatie over onder andere vacatures, stages en kennisuitwisseling.

Subsidie

Het project wordt gesubsidieerd door onder andere de provincie Groningen,  gemeente Groningen, gemeente Hoogezand- Sappemeer en het bedrijfsleven. De provincie draagt 29.000 euro bij.

Arbeidsmarktbeleid

De provincie wil met het arbeidsmarktbeleid de samenwerking tussen onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid verbeteren. Dit is belangrijk voor een sterke en vernieuwende economie. De provincie Groningen zet zich hiervoor in door gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen en bedrijven bij elkaar te brengen, door subsidies te geven en mee te werken aan projecten.