Provincie steunt onderzoek naar motoriek pasgeboren baby's

Hoe beweegt een pasgeboren baby zich en op welke manier kan dat onderzocht worden? Daarmee houdt het UMCG zich op dit moment bezig, via een project waarbij ook een aantal bedrijven betrokken is. De provincie draagt 150.000 euro bij. Het geld afkomstig uit het Innovatief Actieprogramma, is bedoeld om innovatie en ondernemingskracht te stimuleren.

Hoe beweegt een pasgeboren baby zich en op welke manier kan dat onderzocht worden? Daarmee houdt het UMCG zich op dit moment bezig, via een project waarbij ook een aantal bedrijven betrokken is. De provincie draagt 150.000 euro bij. Het geld afkomstig uit het Innovatief Actieprogramma Groningen, is bedoeld om innovatie en ondernemingskracht te stimuleren.

3D-opname

De methode van het UMCG en de bedrijven Embed Engineering, MedMen en Virtual Physiological Instruments bestaat uit een 3D-opname van tien minuten. Er wordt gekeken naar de spontane bewegingen van een pasgeboren baby, waaraan alle delen van het lichaam meedoen en waarbij het lijkt alsof de bewegingsmogelijkheden uitgeprobeerd worden. De ontwikkelde methode zorgt ervoor dat eventuele neurologische afwijkingen bij pasgeboren baby's tijdig kunnen worden opgespoord. Want hoe eerder dit soort afwijkingen behandeld wordt, hoe groter de kans dat de behandeling effectief is. De verwachting is dat de methode zich kan ontwikkelen tot een standaardprocedure in het consultatiebureau.

Vernieuwing

Het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG) is bestemd voor vernieuwende samenwerkingsprojecten op het gebied van bijvoorbeeld duurzame energie of medische technologie. Met het IAG investeert de provincie in vernieuwing, ondernemerschap en concurrentievermogen. Het vierde programma (IAG4) is in november gestart en loopt tot en met 2017. Het totale budget is 6,2 miljoen euro. Daarvan is 2,7 miljoen euro van de provincie en 3,5 miljoen euro van het Samenwerkingverband Noord-Nederland (SNN).