Provincie steunt onderzoek hergebruik hout, gras en slootmateriaal

Vereniging BoerenNatuur, een samenwerkingsverband van agrarische natuurverenigingen in Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland, gaat onderzoeken of het mogelijk is het landschap van West-Groningen duurzaam te onderhouden. Er wordt gekeken of het hout, gras en slootmateriaal, dat bij het beheer van natuur, landschap en de openbare ruimte, overblijft opnieuw gebruikt kan worden in de omgeving.

Vereniging BoerenNatuur, een samenwerkingsverband van agrarische natuurverenigingen in Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland, gaat onderzoeken of het mogelijk is het landschap van West-Groningen duurzaam te onderhouden. Er wordt gekeken of het hout, gras en slootmateriaal, dat bij het beheer van natuur, landschap en de openbare ruimte overblijft, opnieuw gebruikt kan worden in de omgeving.

Praktijkvoorbeelden

BoerenNatuur wil samen met ondernemers en gemeenten in het gebied het aanbod en de vraag in kaart brengen en met hen bekijken op welke manier het hout, gras en slootmateriaal opnieuw gebruikt kan worden. Om dit te kunnen doen moet er ook geïnventariseerd worden om hoeveel materiaal het gaat. Vervolgens werkt BoerenNatuur voorbeelden uit die een flinke kostenbesparing of opbrengstverhoging voor West-Groningen opleveren. Deze voorbeelden worden ook in de praktijk getest.

Subsidie voor energieprojecten

BoerenNatuur krijgt 52.500,- euro van de provincie voor dit onderzoek dat in totaal 77.000,- euro kost. De bijdrage komt uit het subsidieprogramma Duurzame Energie Nederland Duitsland (NEND). Met dit programma willen wij de energievoorziening in onze provincie verduurzamen. Daarnaast willen wij op deze manier meer samenwerken met Duitsland en kennis en innovatie stimuleren.