Provincie steunt collectief particulier opdrachtgeverschap

Wie niet afhankelijk wil zijn van een projectontwikkelaar, kan zijn huis ook zelf laten bouwen. Als u dat doet samen met andere particulieren is de provinciale subsidieregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap misschien aantrekkelijk voor u.

Wie niet afhankelijk wil zijn van een projectontwikkelaar, kan zijn huis ook zelf laten bouwen. Als u dat doet samen met andere particulieren is de provinciale subsidieregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap misschien aantrekkelijk voor u.

Voordelen

Voordeel van het bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is dat u als groep uw eigen huis kunt ontwerpen en invloed kunt hebben op hoe de buurt er uit komt te zien. En wellicht vallen de kosten lager uit. Met deze subsidieregeling wordt u op weggeholpen bij de ontwikkeling van uw plannen. 

Waar is de subsidie voor bestemd?

De subsidie van de provincie is bestemd voor de kosten die gemaakt worden voor het inhuren van een onafhankelijke adviseur die de groep bij het proces begeleidt. Ook de kosten voor het oprichten van de vereiste vereniging of stichting vallen onder de regeling. De subsidie dekt maximaal 75 procent van de subsidiabele kosten, met een maximum van 50.000 euro per project. Op de pagina Collectief Particulier Opdrachtgeverschap vindt u meer informatie over deze regeling.