Provincie stemt in met Meerjarenprogramma aardbevingsgebied

Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met het Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voor het aardbevingsgebied. Alleen over de waardevermeerderingsregeling voor woningen is geen overeenstemming bereikt. Het programma werd op 18 december bekendgemaakt, samen met het besluit van het kabinet om de gaswinning in 2016 te beperken tot 27 miljard kubieke meter.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met het Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voor het aardbevingsgebied. Alleen over de waardevermeerderingsregeling voor woningen is geen overeenstemming bereikt. Het programma werd op 18 december bekendgemaakt, samen met het besluit van het kabinet om de gaswinning in 2016 te beperken tot 27 miljard kubieke meter.

Nieuwe regeling

De huidige tijdelijke waardevermeerderingsregeling stopt per 31 december 2015. Er komt een nieuwe regeling voor verduurzaming, die door de NCG verder wordt voorbereid. Het uitgangspunt is dat woningeigenaren die overlast gaan ondervinden, doordat hun woning moet worden versterkt, een vergoeding kunnen aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen (zoals het plaatsen van zonnepanelen). Het college van Gedeputeerde Staten wil echter dat de waardevermeerderingsregeling in de huidige vorm wordt voortgezet, voor alle inwoners die erkende schade (meer dan 1.000 euro) hebben aan hun huis (ongeacht de woonplaats).

Aanpak aardbevingsgebied

In het programma van de NCG staat de aanpak van het bouwkundig en preventief versterken van woningen, monumenten en andere gebouwen (zoals scholen en zorggebouwen) centraal. Daarnaast zet de NCG zich in voor het duurzamer maken van woningen, het verbeteren van de leefbaarheid en het versterken van de regionale economie in het aardbevingsgebied. Het Meerjarenprogramma gaat in januari 2016 van start.

Reactie gaswinningsbesluit

Ook heeft het college van Gedeputeerde Staten een reactie gegeven op het gaswinningsbesluit van het kabinet. In een brief aan Provinciale Staten schrijft het college dat er verdere stappen nodig zijn om het aardbevingsgebied veiliger te maken.