Provincie stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor geothermie in Groningen

De provincie wil een lening van 2 miljoen euro verstrekken voor het project Geothermie Noordwest in de Groningen. Het project wordt ontwikkeld door de gemeente en het Waterbedrijf Groningen en is onderdeel van Warmtestad Groningen, een netwerk dat Stadjers en bedrijven van duurzame warmte voorziet.

De provincie wil een lening van 2 miljoen euro verstrekken voor het project Geothermie Noordwest in de Groningen. Het project wordt ontwikkeld door de gemeente en het Waterbedrijf Groningen en is onderdeel van Warmtestad Groningen, een netwerk dat Stadjers en bedrijven van duurzame warmte voorziet.

Aardwarmte

Het project heeft als doel om de komende vijf jaar zo'n 11.000 woningen in het noordwesten van de stad Groningen aan te sluiten op een warmtenet dat gevoed wordt door een geothermiebron op het Zernike-complex. Bij het gebruik van geothermie wordt de warmte van de aarde benut. Daarvoor wordt warm water gebruikt, dat vanuit grote diepte (minimaal 500 meter) wordt opgepompt. Het gebruik van geothermie als bron vergt een grote investering, maar levert zeer veel energie voor een lange periode.

Energietransitie

De provincie wil het project ondersteunen omdat aardwarmte een veelbelovende techniek is die bijdraagt aan de overgang naar duurzaam energiegebruik (de energietransitie). Geothermie Noordwest kan in potentie een grote bijdrage leveren aan de ambitie van de provincie om de energietransitie in Groningen te versnellen.