Provincie richt fonds op voor versterking midden- en kleinbedrijf

Er komt een fonds om het midden- en kleinbedrijf (MKB) te versterken: het Investeringsfonds Groningen BV. Dit fonds is in eerste instantie gericht op bedrijven die vernieuwend zijn en de economische structuur versterken. Het investeringsfonds neemt deel in andere fondsen die bestemd zijn voor het MKB in Groningen. Hiervoor is 40 miljoen euro beschikbaar.

Er komt een fonds om het midden- en kleinbedrijf (MKB) te versterken: het Investeringsfonds Groningen BV. Dit fonds is in eerste instantie gericht op bedrijven die vernieuwend zijn en de economische structuur versterken. Het investeringsfonds neemt deel in andere fondsen die bestemd zijn voor het MKB in Groningen. Hiervoor is 40 miljoen euro beschikbaar.

Honderden extra banen

De komende tijd gaat de provincie onderzoeken hoe ook de midden-kleinbedrijven in Groningen financieel ondersteund kunnen worden die niet voldoen aan de huidige kaders. Hiervoor heeft de provincie Groningen nog eens 25 miljoen euro beschikbaar. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft de provincies recent opgeroepen om de detailhandel te ondersteunen. Onderzocht wordt hoe dit fonds daar ook aan bij kan dragen. Met de bijdragen uit het fonds moeten er in het MKB honderden extra banen bij komen.

Revolverend fonds

Het Investeringsfonds Groningen is een revolverend fonds. Dat betekent dat de middelen die ge├»nvesteerd worden meerdere keren ingezet kunnen worden en op termijn terugvloeien naar de provincie Groningen. Het fonds wordt beheerd door de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). 

Werkgelegenheid

Het MKB is belangrijk voor de werkgelegenheid in Groningen. De bedrijven in het MKB hebben moeite om financiering te krijgen. Bovendien zijn in de toekomst vanuit het Rijk en Europa minder subsidies voor deze sector beschikbaar. Met het Investeringsfonds wil de provincie deze bedrijven een stimulans geven.