Provincie presenteert rapport verdiepend onderzoek windpark N33

Gedeputeerde William Moorlag heeft op dinsdag 26 augustus de uitkomsten van het verdiepend onderzoek naar een alternatieve locatie voor het windpark, variant 6 ten noorden van Meeden, gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens een speciale informatiebijeenkomst in het dorpshuis van Meeden.

Gedeputeerde William Moorlag heeft op dinsdag 26 augustus de uitkomsten van het verdiepend onderzoek naar een alternatieve locatie voor het windpark, variant 6 ten noorden van Meeden, gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens een speciale informatiebijeenkomst in het dorpshuis van Meeden.

Variant Eekerpolder

Voor het windpark N33 zijn al eerder vijf inrichtingsvarianten door de initiatiefnemers en het Rijk onderzocht. Uit deze Milieu Effectrapportage (MER) bleek dat de variant in de Eekerpolder beter scoort op leefbaarheid en op het onderdeel landschap evenwaardig scoort. Naar aanleiding hiervan heeft de provincie Groningen het Rijk om ruimte gevraagd voor het doen van een verdiepend onderzoek naar deze variant: de zogenaamde 'zesde variant'. Deze variant ligt ten noorden van het dorp Meeden.

Het rapport van het verdiepend onderzoek en de presentatie van de heer Moorlag kunt u onderaan deze pagina downloaden.