Provincie pleit voor nieuw hoogspanningsstation bij Stadskanaal

De provincie Groningen pleit voor een nieuw hoogspanningsstation bij Stadskanaal. Door de snelle toename van zonneparken in en rond Stadskanaal is de capaciteit van het elektriciteitsnet beperkt. Hierdoor kunnen nieuwe zonneparken niet meer op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Dit is een belemmering voor gemeenten bij het uitvoeren van hun ambities op het gebied van zonne-energie.

Capaciteit

Uit een inventarisatie van de provincie samen met de gemeenten Stadskanaal, Pekela en Westerwolde blijkt dat er al voor 1550 hectare aan initiatieven voor zonne-energie in Stadskanaal en omgeving is gepland. Hiervan is 330 hectare al in ontwikkeling. De inventarisatie is uitgevoerd op verzoek van de netbeheerders. Hierdoor kunnen ze beter inschatten of uitbreiding van het hoogspanningsnet bij Stadskanaal noodzakelijk en verantwoord is.

Langdurig proces

Het aanleggen van een nieuw hoogspanningsstation is een langdurig proces. Voordat zo'n station er komt, moeten netbeheerders eerst beslissen of ze willen investeren in uitbreiding van het netwerk. Vervolgens moet het Rijk een vergunning verlenen voor de bouw van een hoogspanningsstation. De provincie Groningen wil dat er zo snel mogelijk nieuwe capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar komt. Daarom onderzoeken we in overleg met de netbeheerders en andere partijen welke mogelijkheden er zijn om de aanleg van een nieuw station te versnellen.

Alternatieven

Verder roepen we netbeheerders op om te kijken naar alternatieven om opgewekte stroom af te zetten en hiermee te experimenteren in het gebied rondom Stadskanaal. Mogelijkheden hiervoor zijn de opslag in batterijen en accu's, toepassingen voor waterstof, directe levering van opgewekte energie en slimme energiesystemen.