Provincie past op- en afrit van de A7 bij Winschoten aan

De provincie past de op- en afrit van de A7 bij Winschoten zo snel mogelijk aan. Het gaat om de afrit van de A7 uit de richting Groningen en de oprit naar de A7 richting Nieuweschans. Chauffeurs van zeer grote vrachtwagens kunnen hier de bocht niet maken. Hierdoor kunnen ze vast komen te zitten en het overige verkeer hinderen. De provincie gaat de bocht nu verruimen.

De provincie past de op- en afrit van de A7 bij Winschoten zo snel mogelijk aan. Het gaat om de afrit van de A7 uit de richting Groningen en de oprit naar de A7 richting Nieuweschans. Chauffeurs van zeer grote vrachtwagens kunnen hier de bocht niet maken. Hierdoor kunnen ze vast komen te zitten en het overige verkeer hinderen. De provincie gaat de bocht nu verruimen.

Problemen voor vrachtwagens

De problemen gelden alleen voor de op- en afrit van de A7; de rotonde zelf levert voor deze specifieke vrachtwagens geen problemen op. Bij het ontwerp van de op- en afrit is uitgegaan van het handboek wegontwerp, dat door alle wegbeheerders in Nederland wordt gebruikt. Toch kan een beperkt aantal grote vrachtwagens hier niet langs, onder meer door de vangrails aan weerszijden van het viaduct.

Aanpassing op- en afrit

De op- en afrit leiden naar het verkeersknooppunt de Blauwe Roos, dat de verbinding met Winschoten en Blauwestad vormt. Gezien het belang van de Blauwe Roos voor het verkeer in deze omgeving wil de provincie de op- en afrit aanpassen. De bochten worden geschikt gemaakt voor alle wettelijke voertuigen en voor bijzondere transporten met langlopende ontheffingen. Na de aanpassing zijn de bochten geschikt voor beladen voertuigen met een lengte tot 27 meter en een breedte tot 3,5 meter.

Het college van Gedeputeerde Staten legt het voorstel van de aanpassing voor aan Provinciale Staten. Die beslissen uiteindelijk of de aanpassing doorgaat.

Andere route

Tot de aanpassingen zijn doorgevoerd moeten vrachtwagencombinaties die langer zijn dan negentien meter een andere route kiezen.  Dit is al zo sinds mei dit jaar.