Provincie past maaimethode aan vanwege aanhoudende droogte

Vanwege de aanhoudende droogte heeft de provincie Groningen sinds deze week het bermonderhoud aangepast. We passen nu zoveel mogelijk mozaïekmaaien en sinusmaaien toe. Dit zijn beheermethodes die de biodiversiteit verhogen. Als gevolg van de droogte doen we dat nu op veel meer plaatsen dan normaal. We doen het vooral om bijen, insecten en vlinders te beschermen, die afhankelijk zijn van nectar.

Niet alles maaien en afvoeren

In de zomer van 2018 is het mooi zonnig weer met zeer weinig neerslag, zelfs zo weinig dat er al wordt gesproken van aanhoudende droogte. Het ziet ernaar uit dat het de komende tijd ook niet beter gaat worden. Als met deze droogte alles wordt gemaaid en afgevoerd kunnen de insecten nergens meer terecht voor voedsel (nectar) en schaduw. Door de droogte komen het gras en de planten in de bermen niet meer terug of niet tot bloei.

Mozaïekmaaien en sinusmaaien

Met mozaïekmaaien laten we plukken en stroken gras staan tussen en achter bomen. Mozaïekmaaien is in principe bedoeld voor het beheer van weidevogelgebieden en is een precies werk. Het gebeurt in fasen en volgens mozaïekpatronen. Met als einddoel meer insecten voor de vogels.
Met sinusmaaien maaien we in slingers en golven. Met de golven en slingers maken we windluwe, vochtigere, koelere en warmere plekken. Dit doen we zowel op vlakke stukken als op taluds.

Veiligheid, hinder en plaagsoorten

Op plekken waar de verkeersveiligheid daarom vraagt wordt op de traditionele manier gemaaid en afgevoerd voor een zo goed mogelijk zicht en gebruik van de openbare weg. Op die manier ondervindt het verkeer geen extra hinder. We houden er bovendien rekening mee dat 'plaagsoorten' als distels, zuring, de reuze berenklauw en Jacobkruiskruid door het maaien niet de kans krijgen zich massaal te uitzaaien.