Provincie pakt gevolgen corona aan: 11,5 miljoen beschikbaar

De provincie Groningen stelt in totaal € 11,5 miljoen beschikbaar om de gevolgen van corona aan te pakken. De aanpak is een aanvulling op de ondersteuningsmaatregelen van het Rijk. Het gaat om het ondersteunen van het bedrijfsleven, het midden- en kleinbedrijf (mkb), de retail, vrijetijdseconomie en maatschappelijke en culturele instellingen. 

Anderhalvemetereconomie

De provincie gaat allereerst ondernemers ondersteunen bij het inrichten van hun onderneming voor de anderhalvemetereconomie. De provincie richt zich hierbij specifiek op kleine ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren, zoals het mkb, de vrijetijdssector en culturele instellingen.

Langere termijn

Voor de (middel)lange termijn richt de provincie zich op de toekomst van Groningen: het creëren van meer werk, (om)scholing en digitalisering; verduurzaming, het versterken van de vrijetijdssector en het stimuleren van toerisme. Ook houden we geld achter de hand als zich kansen voordoen waarbij Groningen de boot niet mag missen.

Juli van start

De aanpak van de gevolgen door corona voor Groningen wordt nog besproken door Provinciale Staten. Naar verwachting kan de regeling voor de anderhalvemetereconomie ingaan vanaf begin juli. Via onze website wordt hierover gecommuniceerd.

Samen voor Groningen

De gevolgen van corona zijn voor een groot deel nog ongewis. Rijk, gemeenten en provincie werken samen en vullen elkaar aan waar nodig. De keuzes voor nu en de langere termijn staan niet op zichzelf en niet los van elkaar. Het zijn noodzakelijke keuzes om de welvaart en leefbaarheid te borgen voor de toekomst van Groningen.