Provincie opnieuw partner van Light Challenge

De provincie Groningen is in 2015 opnieuw partner van de Light Challenge. Tijdens de Light Challenge dagen verschillende studententeams elkaar uit bij het ontwerpen van nieuwe duurzame straatverlichting. Het thema in 2015 is 'Nieuw licht op de binnenstad'. Zeven gemeenten nemen deel aan de uitdaging en begeleiden de projecten.

De provincie Groningen is in 2015 opnieuw partner van de Light Challenge. Tijdens de Light Challenge dagen verschillende studententeams elkaar uit bij het ontwerpen van nieuwe duurzame straatverlichting. Het thema in 2015 is 'Nieuw licht op de binnenstad'. Zeven gemeenten nemen deel aan de uitdaging en begeleiden de projecten.

Light Challenge

De Light Challenge is een uniek project waarin onderwijs, ondernemers en overheid samenwerken aan innovatie en ontwikkeling. De uitdaging is ontstaan doordat diverse gemeenten bezig zijn om de openbare verlichting energiezuiniger te maken. Studententeams maken een nieuw ontwerp voor duurzame straatverlichting in samenwerking met partnerbedrijven en gemeenten. De eerste editie van de Light Challenge vond plaats in 2011. De provincie Groningen was in 2013 partner van de tweede editie. Een aantal ontwerpen is toen daadwerkelijk geplaatst.

Partner

De provincie ondersteunt de Light Challenge 2015 omdat het goed past binnen het beleid van het Provinciaal Lichtmastenplan voor duurzame straatverlichting. Als partner dragen we de doelstelling van de Light Challenge proactief uit. Daarnaast maken we onze eigen relaties en gemeenten enthousiast voor de Light Challenge. Het project krijgt een basisvergoeding van 1.650 euro voor ons partnerschap. In ruil daarvoor krijgen wij de mogelijkheid om deel te nemen aan workshops en masterclasses.

Financiering

De Light Challenge wordt gefinancierd door partnerbijdragen en deelnamebijdragen van de gemeenten Groningen, Heerenveen, Almelo, Almere, Nijmegen, Bergen op Zoom en Rotterdam en de provincie Groninngen. Daarnaast komt er een bijdrage uit het thema Feel the Night, als onderdeel van het programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.